Prifysgol Abertawe, Campws y Bae
Dr Michael O'Regan

Dr Michael O'Regan

Senior Lecturer in Tourism, Business

Rhif ffôn

+44 (0) 1792

Cyfeiriad ebost

JavaScript is required to view this email address.

Dolenni Ymchwil

Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Gweithiodd Michael O'Regan ar y cyd ag Awdurdod Cenedlaethol Datblygu Twristiaeth Iwerddon pan ymunodd â Gulliver - sef Gwasanaeth Gwybodaeth a Chadw Iwerddon - ym 1997 ar ôl iddo gwblhau ei radd Meistr ddwy flynedd mewn ymchwil ym Mhrifysgol Limerick. Ymunodd â Thwristiaeth Sir Wicklow, Iwerddon, fel Swyddog Gweithredol Marchnata ym 1997 am dair blynedd cyn iddo gychwyn ar raglen PhD yn yr Ysgol Chwaraeon a Rheoli Gwasanaethau, Prifysgol Brighton, DU, a chwblhaodd hon yn 2011. Treuliodd bedair blynedd yn Tsieina cyn iddo ymuno â Phrifysgol Bournemouth yn 2015 fel Uwch Academydd.  Ymunodd â Phrifysgol Abertawe fel Uwch-ddarlithydd mewn Rheoli Twristiaeth Ryngwladol yn 2021.

Ffocws ymchwil Michael yw symudedd twristiaeth, trefi, hanes, dyfodol, amgen, ffordd byw, araf a diwylliannol, gwarbacio a thwristiaeth Tsieina.

Mae ef wedi ymddangos yn y cyfryngau, gan gynnwys CNN Travel, The Mirror, South China Morning Post a The Times.

Meysydd Arbenigedd

  • Gwarbacio
  • Twristiaeth o Tsieina
  • Economi Profiad
  • Ffawdheglu
  • Rhannu Economi
  • Twristiaeth
  • Airbnb
  • Ffyrdd amgen o deithio

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Mae Dr O'Regan yn addysgu ar lefel israddedig ac ôl-raddedig, ym meysydd twristiaeth, economi profiadau, marchnata digidol, digwyddiadau a symudedd.

Prif Wobrau Cydweithrediadau