bay campus image
Mr Sebastian Kitching

Mr Sebastian Kitching

Uwch-ddarlithydd, Business

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 513035

Cyfeiriad ebost

JavaScript is required to view this email address.

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol

Dolenni Ymchwil

Trosolwg

Uwch Ddarlithydd yw Sebastian Kitching sy’n addysgu ym meysydd Gweithrediadau a Rheoli Cadwyni Cyflenwi, ar lefel israddedig ac ôl-raddedig. Mae ei brofiad o ddiwydiant yn cynnwys prosiectau sy'n ymwneud â gweithredu a gwerthuso’n barhaus systemau rheoli stocrestr awtomataidd yn y sector manwerthu. Treuliodd nifer o flynyddoedd hefyd yn gweithio yn Japan, gan ddatblygu diddordeb ym maes gweithrediadau gwasanaethau.

Mae ei ddiddordebau ymchwil cyfredol yn cynnwys ymchwilio i’r ffactorau sy'n cyfrannu at gynhyrchu gwastraff bwyd yn y sector siopau cyfleustra gan ddefnyddio modelu Dynameg System. Mae hefyd yn weithredol wrth ddefnyddio meddalwedd efelychu i wella profiad dysgu'r myfyriwr; integreiddio prosesau gweithrediadau drwy fodelu, i hyrwyddo gwell dealltwriaeth o systemau cymhleth.

Meysydd Arbenigedd

  • Dynameg systemau
  • Methodolegau Meddwl trwy systemau
  • Rheoli stocrestr nwyddau darfodus
  • Rheoli gweithrediadau gwasanaeth Japan
  • Rheoli cadwyni cyflenwi a yrrir gan alw
  • Defnyddio meddalwedd efelychu yn addysg uwch

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Modiwlau mewn Rheoli Gweithrediadau a Rheoli Cadwyni Cyflenwi ar lefel israddedig ac ôl-raddedig.