Swansea Bay Campus
male smiling

Dr Martin James

Uwch-ddarlithydd mewn Pobl a Sefydliadau, Business

Rhif ffôn

+44 (0) 1792

Cyfeiriad ebost

JavaScript is required to view this email address.
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Martin yn ymchwilydd ethnograffig ac yn ysgolhaig rhyngddisgyblaethol sydd â diddordeb yn y grymoedd sy’n llywio bywyd sefydliadol. Roedd ei PhD yn Ysgol Fusnes Warwick (Prifysgol Warwick) yn un o’r astudiaethau “y tu ôl i’r llenni” mwyaf dwys o fusnes mawr ym Mhrydain yn ystod y degawdau diwethaf. Roedd ei ddadansoddiad data arloesol yn cyfuno trefn ryngweithiol Erving Goffman a realaeth feirniadol Roy Bhaskar i ddarparu fframwaith deinamig ar gyfer deall ymddygiad sefydliadol o fewn economi wleidyddol neo-ryddfrydol y DU.

Cenhadaeth Martin yw dod â dadansoddiadau beirniadol a gwreiddiol i’r ystafell ddosbarth, lle gall bwyso ar ddau ddegawd o brofiad ymarferol. Mae ei waith gyda sefydliadau enwau brand ar draws gweithgynhyrchu (Hovis plc), darparu gwasanaethau (Tesco) a’r sector cyhoeddus (Llywodraeth Cymru) wedi rhoi cyfoeth o wybodaeth brofiadol iddo elwa arno. Mae ei ddarlithoedd yn cyfuno cipolwg bywgraffyddol â theori ac ymchwil clasurol a chyfoes, gan alluogi safbwyntiau newydd i gael eu llunio ar sut mae pobl a sefydliadau yn cyd-fynd.

Ochr yn ochr ag addysgu ac ymchwil yn y DU, mae Martin yn cymryd rhan weithredol yn y gymuned ysgolheigaidd ryngwladol. Yn 2018, cyflwynodd ei waith ymchwil ym Mhrifysgol Buenos Aires (Yr Ariannin) a Phrifysgol Cornell (Unol Daleithiau).

Meysydd Arbenigedd

  • Cymdeithaseg gwaith a threfniadaeth
  • Astudiaethau rheoli critigol
  • Dadansoddiad dramodyddol a’r drefn ryngweithiol
  • Realaeth feirniadol
  • Theori’r broses lafur
  • Arsylwi ar gyfranogwyr ac ethnograffi

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Mae Martin yn darlithio ar reoli adnoddau dynol a modiwlau rheoli adnoddau dynol rhyngwladol, gan weithio gyda myfyrwyr israddedig ac ôl-raddedig.

Prif Wobrau