bay campus image
Dr Nick Hajli

Dr Nick Hajli

Athro Cyswllt, Business

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 604691

Cyfeiriad ebost

JavaScript is required to view this email address.

Dolenni Ymchwil

Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Dr Nick Hajl yn Athro Cysylltiol ym Mhrifysgol Abertawe, y DU. Roedd ef yn ddarlithydd ym Mhrifysgol Newcastle gynt. Mae gan Nick PhD mewn Rheoli o Birkbeck, Prifysgol Llundain. Mae ei ymchwil wedi ymddangos yn yr 20 cyfnodolyn gorau a ddefnyddir yn Nhablau Ymchwil Ysgolion Busnes a chyfnodion yr ABS megis British Journal of Management, Journal of Business Ethics, Journal of Business Research, Industrial Marketing Management, Annuals of Tourism Research, Computers in Human Behaviours, Information Technology & People and Technological Forecasting a Social Change. Dyfynnwyd gwaith Nick nifer o weithiau ar gyfer ei ymchwil ar fasnach gymdeithasol. Mae Nick yn olygydd cysylltiol y Journal of Business Research ac yn uwch-olygydd y cyfnodolyn Information Technology and People. Hefyd mae ganddo rolau golygyddol eraill mewn cyfnodolion academaidd. Mae Nick wedi cyhoeddi 80 o bapurau mewn cyfnodolion a adolygir a chynadleddau Safon Uwch. Bu Nick hefyd yn llwyddiannus wrth gyflwyno ceisiadau am grantiau, ac mae wedi goruchwylio myfyrwyr PhD nes iddynt gwblhau eu traethodau.

Meysydd Arbenigedd

  • Masnach Gymdeithasol
  • Y Cyfryngau Cymdeithasol
  • Dadansoddi Data Mawr
  • Rheoli Brand
  • Rhannu Masnach