bay campus image

Mr Paul Davies

Uwch-ddarlithydd, Business

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 606154

Cyfeiriad ebost

JavaScript is required to view this email address.

Dolenni Ymchwil

Trosolwg

Mae Paul yn Uwch-Ddarlithydd ac yn Gyfarwyddwr Rhaglen yn yr Ysgol Reolaeth. Ymunodd â'r Brifysgol ar ôl gyrfa lwyddiannus 20 mlynedd o hyd mewn diwydiant lle bu'n gweithio ar lefelau uwch a gweithredol mewn meddalwedd, uwch-dechnoleg ac ymgynghoriaeth busnes ehangach.

Mae gan Paul ddull gweithredol, cynhwysol o addysgu sy'n cyfuno theori gyfoes ag ymarfer sy'n hyrwyddo datblygiad sgiliau diriaethol a chyflogadwyedd ar lefel israddedig ac ôl-raddedig. Mae wedi creu ac yn parhau i ddatblygu modiwlau mewn meysydd cyfoes cyffrous yn ymwneud â rheoli a’r maes digidol. Mae’n angerddol am addysgu; yn ddiweddar cafodd ei enwebu ddwywaith ar gyfer yr athro gorau a'r modiwl newydd gorau yn y Brifysgol.

Meysydd Arbenigedd

  • Marchnata Digidol
  • Gwerthu Strategol a Rheoli Gwerthiannau
  • Datblygu Cymwysidadu a Llwyfannau
  • Marchnata Cymdeithasol/Marchnata mewn Cymdeithas
  • Arloesi
  • Masnacheiddio technoleg a chychwyn busnesau

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Ar level israddedig mae Paul yn dysgu marchnata, marchnata cymdeithasol, datblygu cymwysiadau, marchnata digidol a rheoli gwerthiannau strategol. Mae'n hyrwyddo asesu dilys ac addysgeg weithredol ym mhob maes o'i addysgu ac mae'n helpu myfyrwyr i baratoi'n wirioneddol ar gyfer gyrfaoedd ym maes rheoli yn y dyfodol.

Ar lefel ôl-raddedig, Paul yw Cyfarwyddwr Rhaglen MSc marchnata arbenigol yr ysgol, sydd ar dwf. Mae hefyd yn addysgu Marchnata Digidol i'r gymuned ôl-raddedig ehangach ac yn goruchwylio traethodau hir.

Ymchwil

Mae meysydd ymchwil Paul yn cynnwys trawsnewid digidol sefydliadol, derbyn technoleg ac effaith ymyriadau pedagogaidd sy'n hyrwyddo cyflogadwyedd hydredol (h.y. archwilio'r cysylltiad rhwng addysgu pynciau a'u heffaith ar lwybrau rheoli gyrfa). Mae Paul wedi siarad mewn nifer o gynadleddau mawr gan gynnwys cynhadledd flynyddol yr Academi Addysg Uwch (HEA) a Chymdeithas Ysgolion Busnes Siartredig, cafodd ei waith ar ddatblygu amgylcheddau dysgu sylw yn ddiweddar fel rhan o groesgydweithredu â chydweithwyr yn adolygiad blynyddol JISC (2019). Yn gysylltiedig â'i ymchwil mae hefyd yn rhedeg cwmni cyd-fenter gyda Phrifysgol Abertawe – Digital Academic Solutions Limited – mae'r busnes yn canolbwyntio ar gyflwyno manteision technolegau newydd (deallusrwydd artiffisial, datblygu'r cyfryngau) i faes addysg uwch.