Bay Campus image
Dr Robert Bowen

Dr Robert Bowen

Darlithydd mewn Busnes, Business

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 513085

Cyfeiriad ebost

JavaScript is required to view this email address.

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Rhugl

Dolenni Ymchwil

Office 319 - 319
Trydydd Llawr
Yr Ysgol Reolaeth
Campws y Bae
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Dr Robert Bowen yn Ddarlithydd mewn Entrepreneuriaeth Ryngwladol yn yr Ysgol Reolaeth ym Mhrifysgol Abertawe. Mae Robert wedi gweithio ym maes addysg uwch ers 2005, gan ddechrau fel Cymrawd Addysgu ym Mhrifysgol Nantes yn Ffrainc am chwe blynedd. Ymunodd â'r Ysgol Reolaeth ym Mhrifysgol Abertawe ym mis Medi 2017, ar ôl bod yn ddarlithydd ym Mhrifysgol Aberystwyth cyn hynny, lle datblygodd a rheoli'r rhaglen Gymraeg yn yr Ysgol Reolaeth a Busnes. Hefyd, mae Robert wedi gweithio ym maes Marchnata ar gyfer rhanbarth rygbi'r Scarlets, lle datblygodd y cynnwys ar gyfer yr amgueddfa dreftadaeth ym Mharc y Scarlets. Ar hyn o bryd, mae'n Ddarlithydd Gwadd yn Ysgol Fusnes Audencia yn Nantes, Ffrainc.

Meysydd Arbenigedd

  • Rhyngwladoli busnesau bach a chanolig
  • Menter wledig
  • Entrepreneuriaeth Ryngwladol
  • Marchnata sy'n seiliedig ar leoedd
  • busnesau bwyd a diodydd bach a chanolig

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Mae Dr Bowen yn aelod o'r Tîm Menter ac Arloesi ac yn cyfrannu at addysgu ar ystod o fodiwlau Entrepreneuriaeth.

Ymchwil

Mae diddordebau ymchwil Dr Bowen yn cynnwys entrepreneuriaeth wledig, brandio cyrchfannau a rhyngwladoli busnesau bach a chanolig, gydag arbenigedd yn y diwydiant bwyd a diodydd. Gwnaeth ei PhD gysyniadoli ac archwilio rhyngwladoli busnesau bwyd a diodydd bach a chanolig, gan dynnu ar ddamcaniaethau ynghylch marchnata a rhyngwladoli lleoedd. Mae ganddo arbenigedd ynghylch cynnal gwaith maes mewn gwahanol wledydd, gan gynnwys Cymru, Ffrainc, Maleisia a Brasil. Mae Dr Bowen wedi cyflwyno papurau ymchwil yn rheolaidd mewn cynadleddau rhyngwladol, gan gynnwys cynadleddau WISERD (Sefydliad Ymchwil, Data a Methodoleg Gymdeithasol ac Economaidd Cymru) ac ISBE (Sefydliad Busnesau Bach ac Entrepreneuriaeth), gan ennill gwobr ISBE am y Papur Gorau yng nghategori Menter Wledig yn 2018. Mae Dr Bowen wedi cael ei wahodd i rannu ei ymchwil â Llywodraeth Cymru, mae wedi cyflwyno tystiolaeth i'r Pwyllgor Newid Hinsawdd, Amgylchedd a Materion Gwledig yn y Cynulliad, ac mae wedi trafod gwaith a ysgrifennwyd ar y cyd yn Nhŷ'r Arglwyddi. Yn 2019, cafodd wahoddiad i gyflwyno ei ymchwil yn y Comisiwn Ewropeaidd yn ystod Wythnos Rhanbarthau'r UE a gynhelir yn flynyddol.

Prif Wobrau
  • Cymrawd Academi Addysg Uwch
  •  Enillydd y Papur Gorau yng nghategori Menter Wledig yng nghynhadledd flynyddol ISBE yn 2018
Cydweithrediadau

Mae Dr Bowen yn aelod gweithgar o'r Coleg Cymraeg Cenedlaethol, gan weithredu fel cynrychiolydd yr Ysgol Reolaeth ar bwyllgor Busnes y Panel.