Coronafeirws: y diweddaraf

Cwrdd â'n Staff Academaidd Rheoli Busnes

EnwSwydd
Yr Athro Paul Jones Pennaeth Adran / Athro mewn Entrepreneuriaeth ac Arloesi
Ms Sarah Atkinson-Jones Swyddog Ymchwil
Yr Athro Syr Mansel Aylward Athro mewn Iechyd a Lles Darbodus
Emily Bacon Cyswllt Ôl-Ddoethurol
Mr David Bolton Cyfarwyddwr Rhaglen - BSc Rheoli Busnes / Uwch Ddarlithydd mewn Entrepreneuriaeth ac Arloesi
Dr Christoforos Bouzanis Darlithydd mewn Pobl a Sefydliad
Dr Robert Bowen Darlithydd mewn Entrepreneuriaeth
Dr Fred Boy Darlithydd Cyswllt mewn Arloesi (Niwrowyddoniaeth)
Dr Simon Brooks Darlithydd Cyswllt
Dr Simon B Brooks Darlithydd Cyswllt mewn Strategaeth
Dr Sam Burvill Uwch Ddarlithydd mewn Rheoli
Dr Sam Buxton Uwch Ddarlithydd mewn Dadansoddeg Busnes
Dr Yujie Cai Darlithydd mewn Rheoli Adnoddau Dynol ac Arweinyddiaeth
Dr Carl Cater Darlithydd Cyswllt mewn Busnes (Marchnata)
Dr Jenny Cave Darlithydd Cyswllt mewn Menter a Datblygu Cymunedol
Dr Desireé Cranfield Uwch Ddarlithydd mewn Systemau Gwybodaeth
Ms Beth Cummings Darlithydd mewn Marchnata
Dr Fern Davies Darlithydd mewn Rheoli Busnes
Dr Gareth Davies Darlithydd Cyswllt mewn Marchnata
Mr Paul Davies Uwch Ddarlithydd mewn Marchnata
Dr Paul G Davies Uwch Ddarlithydd mewn Busnes
Yr Athro Yaw Debrah Athro mewn Astudiaethau Sefydliadol a Rheoli
Dr Daniele Doneddu Uwch Ddarlithydd mewn Entrepreneuriaeth ac Arloesi
Yr Athro Yogesh Dwivedi Athro Marchnata Digidol ac Arloesi
Dr Samuel Ebie Darlithydd mewn Entrepreneuriaeth ac Arloesi
Ms Corina Edwards Uwch Ddarlithydd mewn Entrepreneuriaeth
Mr Aled Eirug Uwch Ddarlithydd mewn Busnes
Dr Hamidreza Eskandari Darlithydd mewn Gweithrediadau Strategol a Dadansoddeg (Ymchwil)
Dr Elaine Forde Darlithydd
Dr Jocelyn Finniear Darlithydd Cyswllt mewn Astudiaethau Sefydliadol a Rheoli Adnoddau Dynol
Mr Will Fleming Uwch Ddarlithydd mewn Marchnata
Yr Athro Brian Garrod Athro mewn Marchnata (Ymchwil)
Dr Catherine Groves Darlithydd mewn Marchnata
Dr Nick Hajli Darlithydd Cyswllt mewn Marchnata
Rhydian Harry Darlithydd mewn Marchnata
Yr Athro Geraint Harvey Athro mewn Pobl a Sefydliad
Dr Laurie Hughes Darlithydd mewn Gweithrediadau Strategol
Dr Louisa Huxtable-Thomas Cyfarwyddwr Menter ac Arloesi / Athro Cyswllt Menter ac Arloesedd
Dr Fahad Ibrahim Darlithydd mewn Marchnata
Mr Sebastian Kitching Uwch Ddarlithydd mewn Rheoli Gweithrediadau
Yr Athro Hamish Laing Athro Arloesi, Ymgysylltu a Chanlyniadau Gwell
Yr Athro Paul Lewis Athro mewn Rheoli a Meddygaeth
Dr Jia Li Darlithydd mewn Busnes Rhyngwladol
Dr Tiffany Low Uwch Ddarlithydd mewn Marchnata Twristiaeth
Dr Tegwen Malik Darlithydd mewn Busnes
Dr Maggie Miller Uwch Ddarlithydd mewn Marchnata
Dr John Mulyata Darlithydd mewn Rheoli Gweithrediadau a Strategaeth
Yr Athro Sarah Nicholls Athro mewn Creu Lleoedd a Rheoli Cyrchfannau
Dr Kate Organ Darlithydd mewn Marchnata
Ms Sarah Owens Darlithydd mewn Marchnata
Dr Naveena Prakasam Darlithydd mewn Rheoli Adnoddau Dynol ac Arweinyddiaeth
Mr Alan Price Darlithydd mewn Rheoli Gweithrediadau a Strategaeth
Yr Athro Katrina Pritchard Dirprwy Ddeon yr Ysgol Reolaeth / Cyfarwyddwr Dysgu ac Addysgu / Athro mewn Busnes
Yr Athro Nick Rich Athro mewn Rheoli Gweithrediadau
Ms Sian Roderick Uwch Ddarlithydd mewn Entrepreneuriaeth ac Arloesi
Dr Robert Royce Uwch Swyddog Ymchwil – Comisiwn Bevan
Dr Alan Sandry Uwch Ddarlithydd mewn Busnes
Miss Victoria Seller Swyddog Ymchwil
Yr Athro Antonis Simintiras Athro mewn Marchnata
Dr Roderick Thomas Uwch Ddarlithydd mewn Gweithrediadau a Strategaeth
Mr Scott Tuppen Darlithydd mewn Entrepreneuriaeth a Sgiliau
Mr James Wallace Darlithydd mewn Busnes
Mr Gary Walpole Uwch Ddarlithydd mewn Entrepreneuriaeth ac Arloesi
Dr Paul White Darlithydd Cyswllt mewn Astudiaethau Sefydliadol
Dr Rhys Williams Uwch Ddarlithydd Dadansoddi Penderfyniadau
Dr Simon Williams Uwch Ddarlithydd mewn Pobl a Sefydliad
Dr Anita Zhao Darlithydd Cyswllt mewn Marchnata