Bay Campus image
Dr Xuesheng You

Dr Xuesheng You

Darlithydd mewn Economeg, Economics

Rhif ffôn

+44 (0) 1792

Cyfeiriad ebost

JavaScript is required to view this email address.

Dolenni Ymchwil

Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Ymunodd Xuesheng You â’r Adran Economeg ym mis Tachwedd 2019. Derbyniodd PhD mewn Hanes Economaidd o Brifysgol Caergrawnt fel Ysgolhaig Gates. Cyn hynny, derbyniodd MPhil mewn Economeg (ymchwil) gan Brifysgol Caergrawnt, a Baglor mewn Gwyddor Economaidd o Brifysgol Manceinion.

Cyn ymuno ag Abertawe, bu’n gweithio gyda’r byd-enwog Cambridge Group for History of Population and Social Structure, Prifysgol Caergrawnt rhwng 2014 a 2019. Tra yno, bu’n ymwneud â nifer o brosiectau ymchwil mawr a ariannwyd gan yr ESRC, yr Academi Brydeinig, Ymddiriedolaeth Leverhulme, a’r Sefydliad Gwyddoniaeth Cenedlaethol. Mae’r prosiectau ymchwil hyn, a oedd yn ymwneud â strwythur galwedigaethol, rhwydwaith trafnidiaeth, a threfoli hanesyddol Prydain, yn parhau i drawsnewid ein dealltwriaeth o ddatblygiad economaidd Prydain yn y tymor hir.

Mae ei brif ddiddordebau ymchwil ym meysydd rhywedd, teulu, llafur, trafnidiaeth a threfoli ym Mhrydain y 18fed a’r 19eg ganrif. Mae ei ymchwil yn defnyddio tua 160 miliwn o gofnodion cyfrifiad unigol a lleoliadau pob dull trafnidiaeth hanesyddol ym Mhrydain.

Meysydd Arbenigedd

  • Hanes Economaidd y Chwyldro Diwydiannol
  • Economeg Ranbarthol a Threfol Hanesyddol
  • Economi Aelwydydd Hanesyddol
  • Daearyddiaeth Economaidd

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Mae diddordebau addysgu Xuesheng You ym meysydd hanes economaidd a hanes meddwl economaidd.

Ymchwil

Tra’n parhau i ehangu ei ddiddordebau ymchwil hirdymor yn y farchnad lafur hanesyddol ac economi aelwydydd, mae ymchwil gyfredol Xuesheng yn canolbwyntio ar archwilio’r berthynas rhwng datblygiad trafnidiaeth a thwf economaidd ym Mhrydain yn y 19eg ganrif.