Bay Campus image
Dr Xuesheng You

Dr Xuesheng You

Darlithydd mewn Economeg, Economics

Rhif ffôn

+44 (0) 1792

Cyfeiriad ebost

JavaScript is required to view this email address.

Dolenni Ymchwil

Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Ymunodd Xuesheng You â'r Adran Economeg yn 2020. Derbyniodd PhD mewn Hanes Economaidd o Brifysgol Caergrawnt fel Ysgolhaig Gates. Cyn hynny, derbyniodd MPhil mewn Economeg (ymchwil) gan Brifysgol Caergrawnt, a gradd Baglor mewn Gwyddor Economeg gan Brifysgol Manceinion.

Cyn ymuno ag Abertawe, bu'n gweithio i'r Cambridge Group sy'n hysbys ledled y byd am Hanes y Boblogaeth a Strwythur Cymdeithasol, Prifysgol Caergrawnt rhwng 2014 a 2019. Tra yr oedd yno, roedd yn rhan o nifer o brosiectau ymchwil o bwys a ariennir gan yr ESRC, yr Academi Brydeinig, Ymddiriedolaeth Leverhulme, a'r Sefydliad Gwyddoniaeth Cenedlaethol. Mae'r prosiectau ymchwil hyn, sy'n ymwneud â strwythur galwedigaethol, rhwydwaith trafnidiaeth a threfoli Prydain hanesyddol, yn parhau i drawsnewid ein dealltwriaeth o ddatblygiad economaidd hirsefydlog Prydain. 

Mae ei ddiddordebau ymchwil pennaf ym maes rhywedd, teulu, llafur, trafnidiaeth a threfoli Prydain yn y 18fed a'r 19eg ganrif.

Mae ei brif ddiddordebau addysgu'n ymwneud ag amlygu terfynau Economeg a rhannu ei frwdfrydedd â myfyrwyr bod Economeg, fel y mae erbyn hyn, yn grefft eithaf diwerth.

Mae'n gefnogwr brwd cyfalafiaeth a bydd yn hynod flin ag obsesiwn rhai pobl dros honni eu bod yn 'rhyddfrydol'.

Meysydd Arbenigedd

  • Hanes Economaidd y Chwyldro Diwydiannol
  • Economeg Ranbarthol a Threfol Hanesyddol
  • Economi Aelwydydd Hanesyddol
  • Daearyddiaeth Economaidd

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Mae diddordebau addysgu Xuesheng You ym meysydd hanes economaidd a hanes meddwl economaidd.

Ymchwil Cydweithrediadau