Bay Campus image
Dr Simon Rudkin

Dr Simon Rudkin

Uwch-ddarlithydd, Economics

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 606159

Cyfeiriad ebost

JavaScript is required to view this email address.

Dolenni Ymchwil

Office 204 - 204
Ail lawr
Yr Ysgol Reolaeth
Campws y Bae
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Ers cwblhau ei PhD ym Mhrifysgol Manceinion yn 2008, mae Simon wedi dilyn prosiectau ymchwil sy’n arddangos grym economeg a data wrth fynd i’r afael â heriau cyfoes sy’n wynebu busnes a chymdeithas. Mae natur effeithiol ei waith mewn llawer o feysydd rhyngddisgyblaethol wedi arwain at gyhoeddi mewn cyfnodolion o fri byd-eang, fel Environment and Planning A, Tourism Management ac Applied Energy.

Mae Dr Rudkin yn gredwr brwd yng ngrym gwybodaeth, rhagosodiad sy’n llywio ei addysgu a’i ymchwil. Boed o safbwynt damcaniaethol modelau Micro-economaidd neu’r dirwedd gyfoes sy’n cael ei diffinio gan yr Economi Ddigidol, mae Economeg yn cynnal deialog barhaus â dealltwriaeth asiantau o’r rhyngweithio sy’n eu hwynebu.

Wrth gydnabod bod dyfodol Economeg ynghlwm wrth groesawu cyfleoedd digidol, mae Simon yn cymryd diddordeb arbennig mewn digideiddio arian cyfred a thrafodion, drwy daliadau digidol a’r gadwyn floc. Gyda chynhwysiant digidol yn rhwystr mawr i gynnydd cyfartal, mae ganddo ffrwd waith sy’n gofyn sut mae modd i’w botensial fod yn wirioneddol agored i bawb.

Er bod llawer o’i waith ei hun yn hyrwyddo’r cysylltiad rhwng Gwyddor Data a Micro-economeg, mae Simon yn croesawu myfyrwyr PhD mewn unrhyw faes o Economeg Feintiol neu Economeg Gyllidol.

Meysydd Arbenigedd

  • Micro-economeg
  • Economeg Gyllidol
  • Econometreg
  • Gwyddor Data
  • Dadansoddiad Data Topolegol

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Mae Dr Rudkin yn gredwr cryf yng ngrym yr athro prifysgol i ysbrydoli taith ddatblygiadol y myfyriwr i fod yn arweinydd pwnc y dyfodol. O arloesi ei addysgeg yn gyson, mae ei ddosbarthiadau’n parhau i ymgysylltu a hysbysu’r wybodaeth ddiweddaraf o’r meysydd ymchwil perthnasol. Mae dangos bod cymhwyso pecynnau offer newydd y myfyriwr i broblemau cyfoes yn atgyfnerthu’r budd hwnnw, gan alluogi mynd i’r afael â heriau disgyblaeth a heriau cymdeithasol allweddol.

Cydweithrediadau