Bay Campus image
male smiling

Mr Samuel Mann

Cynorthwy-ydd Ymchwil Ôl-ddoethurol, Economics

Rhif ffôn

+44 (0) 1792

Cyfeiriad ebost

JavaScript is required to view this email address.

Dolenni Ymchwil

Trosolwg

Mae Samuel yn economegydd llafur cymhwysol gydag arbenigedd ym meysydd lles, lleiafrifoedd, economeg LHDT+, a methodolegau meintiol. Mae ei waith wedi’i gyhoeddi mewn cyfnodolion fel Economic Letters a Work, Employment, and Society. Ers cwblhau ei PhD, a ariannwyd gan ESRC, ym Mhrifysgol Abertawe (dan y teitl ‘Sexual Orientation and Wellbeing’) mae wedi dechrau gweithio fel Cydymaith Ymchwil Ôl-Ddoethurol gyda chyswllt â WISERD. Mae hefyd yn Ysgolhaig Ifanc Rhithwir Sefydliad Llafur Byd-eang 2019-2020 (wedi’i gynghori gan Nick Drydakis).

Mae ymchwil gyfredol Samuel yn canolbwyntio ar ymddygiad economaidd a gwleidyddol lleiafrifoedd rhywiol a rhyweddol. Mae ei waith cyfredol yn cynnwys gwahanu diwydiannol ac enillion lleiafrifoedd rhywiol, effaith achlysurol cyfreithloni priodas o’r un rhyw ar ymddygiad gwleidyddol lleiafrifoedd rhywiol yn Ewrop, ac effaith achlysurol polisi trawsryweddol ar yr anghydraddoldebau iechyd ac economaidd sy’n cael eu hwynebu gan bobl drawsrywiol yn yr Unol Daleithiau.

Meysydd Arbenigedd

  • Economeg Llafur
  • Lles
  • Economeg Cyfeiriadedd Rhywiol
  • Economeg Rhywedd
  • Economi Wleidyddol
  • Anghydraddoldeb

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Mae Samuel wedi dysgu micro-economeg a macro-economeg ragarweiniol a chanolradd ar lefel israddedig.