bay campus image
Dr Samuel Brown

Dr Samuel Brown

Cynorthwy-ydd Ymchwil WISERD, Economics

Rhif ffôn

+44 (0) 1792

Cyfeiriad ebost

JavaScript is required to view this email address.

Dolenni Ymchwil

Trosolwg

Derbyniodd Samuel ei PhD mewn Economeg o Brifysgol Abertawe yn 2019 gyda thraethawd ymchwil yn dwyn y teitl “An investigation of the socio-economic relationship between civil society and social capital on subjective well-being”. Mae bellach yn gynorthwyydd ymchwil ym Mhrifysgol Abertawe, wedi’i ariannu drwy Sefydliad Ymchwil Cymdeithasol ac Economaidd a Data Cymru (WISERD). Ar hyn o bryd, mae’n gweithio ar brosiectau ymchwil amrywiol sy’n edrych ar effeithiau crefydd ar les a chyfranogiad gwleidyddol, effeithiau anabledd ar gyfranogiad gwleidyddol a datblygiad cyflog yn y sector cyhoeddus. Mae Samuel hefyd yn defnyddio data gweinyddol drwy’r Rhwydwaith Ymchwil Data Gweinyddol (ADRN) i ddadansoddi effeithiau digwyddiadau iechyd ar addysg plentyn yn y blynyddoedd cynnar.

Meysydd Arbenigedd

  • Economeg crefydd
  • Economeg hapusrwydd