bay campus image
Dr Okan Yilmaz

Dr Okan Yilmaz

Darlithydd, Accounting and Finance

Rhif ffôn

+44 (0) 1792

Cyfeiriad ebost

JavaScript is required to view this email address.

Dolenni Ymchwil

Trosolwg

Darlithydd Cyllid yn yr Adran Cyfrifeg a Chyllid yw Okan. Mae ganddo BA (Economeg) o Brifysgol Hacettepe (Twrci), MSc (Economeg) o Brifysgol East Anglia a PhD (Economeg) o Brifysgol Sheffield.

Ymunodd Okan â'r Adran Cyfrifeg a Chyllid yn yr Ysgol Reolaeth ym mis Awst 2019.

Meysydd Arbenigedd

  • Economeg Llafur a Datblygu
  • Cyllid a Phrisio Eiddo Tirol
  • Dadansoddi Data
  • Econometreg Gymhwysol

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Mae gan Okan brofiad o ddarparu ystod eang o fodiwlau Economeg a Chyllid megis Dulliau Meintiol, Dadansoddiad Cyfres Amser Econometreg a Rheoli Risg.

Ymchwil

Mae ymchwil Okan yn aml-ddisgyblaethol ac yn canolbwyntio'n bennaf ar ddwy ffrwd:

  • Y farchnad dai a chyllid: natur dymhorol, swyddi gwag, prisiau
  • Dynameg y farchnad lafur: penderfyniad cyflog, cymryd rhan, nenfwd gwydr