bay campus image
Zhe Headshot

Mr Zhe Li

Darlithydd, Accounting and Finance

Rhif ffôn

+44 (0) 1792

Cyfeiriad ebost

JavaScript is required to view this email address.

Dolenni Ymchwil

Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Ymunodd Zhe ag Adran Cyfrifeg a Chyllid, Ysgol Reolaeth Prifysgol Abertawe fel Darlithydd mewn Cyllid (â ffocws ar ymchwil) ym mis Ionawr 2021 ar ôl cwblhau PhD mewn Cyllid ym Mhrifysgol Birmingham. Cyn ei astudiaethau PhD, graddiodd Zhe o Ysgol Fusnes Warwig gan arbenigo mewn Cyllid Busnes a Chyfrifeg (MSc) yn 2016. Hefyd, mae gan Zhe radd Baglor mewn Economeg a Chyllid gan Brifysgol Dechnoleg De Tsieina.

 

Meysydd Arbenigedd

  • Amgylcheddol, Cymdeithasol a Llywodraethu
  • Cyllid Cynaliadwy
  • Cyllid Corfforaethol Empirig
  • Llywodraethu Corfforaethol
  • Ansawdd Adrodd Ariannol

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Diddordebau addysgu:

Mae portffolios addysgu presennol Zhe a'i bortffolios yn y gorffennol yn cynnwys ystod eang o fodiwlau Cyllid ar lefel israddedig a lefel MSc, gan gynnwys Cyllid ar gyfer Busnes, Damcaniaeth Rheoli Ariannol, a Damcaniaeth Portffolio a Dadansoddi Buddsoddi, etc.

Modiwl a Addysgir:

Israddedig

MN–1501 Cyllid ar gyfer Busnes

Mae'r modiwl hwn yn rhoi dealltwriaeth i fyfyrwyr o strwythur a swyddogaethau systemau ariannol, ac yn eu cyflwyno i dechnegau meintiol a ddefnyddir wrth wneud penderfyniadau ynghylch buddsoddi a phenderfyniadau ariannol ar lefel sylfaenol, ac mae'r modiwl ar gyfer y rhai nad ydynt yn arbenigwyr.

Ymchwil

Yn ddiweddar, mae Zhe wedi bod yn archwilio dylanwad arbenigedd ariannol a chyfrifyddol aelodau o uwch-dimau rheoli ar effeithlonrwydd gwaith dyrannu cyfalaf cwmnïau, eu harferion llywodraethu corfforaethol a'u polisïau anariannol. Mae gwaith ymchwil Zhe wedi cael ei gyflwyno yn y prif gynadleddau cyllid megis Cyfarfod Blynyddol y Gymdeithas Rheoli Ariannol 2019, 28ain Cynhadledd Flynyddol Cymdeithas Rheoli Ariannol Ewrop, a Chynhadledd Rheoli Ariannol Paris 2018.

Erthygl mewn cyfnodolyn

Li, Z, Wang, P, Wu, T. (2020). Do foreign institutional investors drive corporate social responsibility? Evidence from listed firms in China? Journal of Business Finance & Accounting, 1–36. https://doi.org/10.1111/.12481-016