bay campus location
male smiling

Dr Hao Li

Senior Lecturer in Accounting and Finance, Accounting & Finance

Rhif ffôn

+44 (0) 1792

Cyfeiriad ebost

JavaScript is required to view this email address.
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Daeth Dr Hao Li yn Uwch Ddarlithydd mewn Cyllid ym mis  Ionawr 2020. Cyn ymuno â Phrifysgol Abertawe, bu'n gweithio fel Athro Cynorthwyol (darlithydd) mewn Cyllid yng nghampws Heriot-Watt Prifysgol Caeredin rhwng 2014 a 2019. Cyn ymgymryd â gyrfa academaidd, bu Hao yn gweithio fel Dadansoddwr Ecwiti mewn corfforaeth gwarantau ac yna fel uwch gymrawd ymchwil mewn Ymddiriedolaeth Fuddsoddi.

Mae Hao yn gymrawd o Academi Addysg Uwch (FHEA) ers 2017 a deilydd Tystysgrif Proffesiynol Gwarantau ers 2011.

Enillodd Hao dystysgrif ôl-raddedig mewn Ymarfer Academaidd (PGCAP) o Brifysgol Heriot-Watt yn 2016. Enillodd PhD yn 2011 ac MSc mewn Dadansoddi Buddsoddiadau (gydag anrhydedd) yn 2006, ill dau o Brifysgol Stirling. Graddiodd o Brifysgol Sun Yat-sen gyda BA Gweinyddu Busnes yn 2003.

Meysydd Arbenigedd

 • Iawndal gweithredol
 • Bwrdd y cyfarwyddwyr

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu
 • Economeg ariannol
 • Cyllid ymddygiad
 • Llywodraethu corfforaethol
Ymchwil

Papurau gwaith:

 • Li, H. a Zhao J. 2020. Inside debt and firm risk-taking: Evidence from the UK pension reform.
 • Kyiu, A., Jones, E. a Li, H. 2020. Earnings informativeness and trading frequency: evidence from African markets.
 • Jones, E., Kwansa, N. a Li, H.2020.  How does internationalization affect capital-raising decisions? Evidence from UK firms.
 • Adamolekun, O., Jones, E. a Li, H. 2020. Cash holdings and firm competitiveness.
 • Jones, E., Adamolekun, O. a Li, H. 2019.  Cash holdings, stock returns and investment organicity: evidence from UK investment announcements.
 • Zhao J., Ibrahim, S., Li, H., a Yan, Y. 2018. Pay me a single figure.