Dr Kris Stoddart

Associate Professor in Cyber Threats, Criminology, Sociology and Social Policy

Rhif ffôn

+44 (0) 1792

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol

Dolenni Ymchwil

Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Kristan Stoddart yn Athro Cyswllt Bygythiadau Cyber yn Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton. Cyn hynny bu'n Ddarllenydd yn Adran Gwleidyddiaeth Ryngwladol Prifysgol Aberystwyth lle bu hefyd yn Ddirprwy Gyfarwyddwr y Ganolfan Astudiaethau Cudd-wybodaeth a Diogelwch Rhyngwladol. Rhwng 2014 a 2017 bu'n gweithio ar brosiect yn archwilio Cylchoedd Bywyd Seiberddiogelwch a ariannwyd gan Grŵp Airbus a Llywodraeth Cymru ac roedd yn aelod o Banel Annibynnol Moeseg Ddigidol mewn Plismona'r DU am ryw bedair blynedd hyd at 2018.

Mae'n aelod o'r Prosiect ar Faterion Niwclear, yn Gymrawd yr Academi Addysg Uwch, ac yn Gymrawd y Gymdeithas Hanes Frenhinol. Mae wedi siarad mewn nifer eang o gynadleddau, yn genedlaethol ac yn rhyngwladol, gan gynnwys NATO a Gorchymyn Strategol UDA, ac ar gyfer gwahanol fathau o gyfryngau, gan gynnwys y BBC. Mae’n awdur neu’n gydawdur pedwar llyfr a llawer o erthyglau. Yn ddiweddar, mae wedi cwblhau dau lyfr arall: Cyberwar: Threats to Critical Infrastructure, and its companion volume, Cyberespionage: Russian and Chinese uses against the West. Mae wrthi'n paratoi trydydd, One Ring to Rule Them All? Comparative Studies of Cyber Security between States.

Meysydd Arbenigedd

 • Seiberddiogelwch
 • Seiber-ryfela
 • Seiberysbïwriaeth
 • Seiberderfysgaeth
 • Seiberdroseddu a'r gyfraith
 • Diogelwch rhyngwladol
 • Astudiaethau cudd-wybodaeth
 • Arfau niwclear

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu
 • Seiberddiogelwch
 • Seiber-ryfela
 • Seiberysbïwriaeth
 • Seiberderfysgaeth
 • Seiberdroseddu
 • Cyfraith seiber
 • Diogelwch rhyngwladol
 • Astudiaethau cudd-wybodaeth
 • Arfau niwclear
Ymchwil