Mr Billy Seagrim

Uwch-ddarlithydd mewn Gwybodaeth, Sgiliau ac Ymarfer Proffesiynol, Law

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 606978

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Canolradd
Office - 049
Llawr Gwaelod
Adeilad Richard Price
Campws Singleton

Trosolwg

Mae Billy yn Uwch-ddarlithydd yn Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton. Mae hefyd yn fargyfreithiwr proffesiynol sy'n aelod o 9 Park Place Chambers, Caerdydd (yn ymarfer rhan-amser y tu allan i semestrau academaidd). Mae arbenigedd deuol Billy, fel darlithydd a bargyfreithiwr, yn golygu ei fod yn gallu addysgu cyfraith ac ymarfer i fyfyrwyr a chynorthwyo'r myfyrwyr hynny sydd â diddordeb yn un o'r proffesiynau cyfreithiol.

Mae Billy yn ymddiddori hefyd mewn ysgrifennu academaidd ac mae wedi cyhoeddi pennod llyfr yn ddiweddar; mae'n trafod yr ymgais i ddefnyddio egwyddorion cyfraith gyhoeddus plant mewn achosion pediatrig, megis achosion Charlie Gard ac Alfie Evans (ar gael i'w darllen ar-lein am ddim [gweler Pennod 2]).

Ar ôl cael ei alw i'r Bar yn 2007, ymgymerodd Billy â chyfnod disgybledd yn 9 Park Place Chambers ac yna daeth yn denant, yn ymarfer yn holl feysydd y gyfraith cyn arbenigo mewn cyfraith teulu. Mae Billy yn gweithredu mewn achosion ym mhob agwedd ar y maes hwnnw. Bu'n ymarfer amser llawn tan 2015 ac mae wedi ymarfer rhan-amser ers hynny. Cafodd Billy ei argymell yng Nghyfeiriadur y Gyfraith, 'Chambers and Partners UK', yn 2015 a 2016 ac mae wedi ymddangos mewn achosion a gofnodwyd megis:

Yn re HA (a Child) (No 2) [2015] EWHC 1310 (Fam), [2015] Fam. Law 775

Bristol City Council v AA and HA [2014] EWHC 1022 (Fam), [2015] 1 FLR 625

Mae Billy wedi cynnal sgyrsiau a seminarau DPP ar gyfer aelodau sefydledig o'r Bar ac mae'n darparu hyfforddiant i aelodau iau o'r Bar drwy Gylchdaith Cymru a Chaer. Yn ogystal, mae Billy wedi darparu hyfforddiant i weithwyr cymdeithasol Cyngor Bro Morgannwg a Chyngor Dinas a Sir Caerdydd ynghylch cyfraith gyhoeddus a gweithdrefnau llys.

Meysydd Arbenigedd

 • Cyfraith Teulu
 • Ymarfer Cyfreithiol
 • Tystiolaeth Droseddol
 • Moeseg Gyfreithiol

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

 

Mae Billy wedi addysgu yn y brifysgol ers 2014. Mae'n arbenigo mewn pynciau sy'n ymwneud ag ymarfer (gan gynnwys eiriolaeth, tystiolaeth a moeseg broffesiynol/gyfreithiol a chyfraith teulu. Bydd Billy yn addysgu ar fodiwlau sefydledig megis Cyfraith Teulu: Rhieni a Phlant a Thystiolaeth Droseddol, ac yn creu modiwlau newydd ar sail ymarfer ar gyfer myfyrwyr israddedig, megis Eiriolaeth.

Mae Billy yn ymrwymedig i wella ei sgiliau fel addysgwr. I'r perwyl hwnnw, mae Billy wedi cyflawni Cymrodoriaeth o Advance HE; mae'n ymgymryd ag ymchwil addysgegol ac mae wedi cyflwyno mewn cynadleddau cenedlaethol a rhyngwladol â'r nod o wella ymarfer addysgu.

Ymchwil

Mae Billy wedi cyhoeddi nifer o adolygiadau o lyfrau cyfreithiol

 • Seagrim, W. 2020, 'Obligation and Commitment yn Family Law, gan Gillian Douglas', The Law Teacher, 54, No 3, 468-470 (ar gael yma).
 • Seagrim, W. 2019, 'Children's Views and Evidence, gan David Burrows', The Law Teacher 53, No 1, 123-124 (ar gael yma)
 • Seagrim, W. 2018, 'Legal Ethics, by Jonathan Herring', The Law Teacher 52, No 4, 530-532 (ar gael yma)
Prif Wobrau

Graddodiodd Billy o Brifysgol Abertawe yn 2005 (LLB (Anrh.) - dosbarth 1af) ac wedyn astudiodd ar Gwrs Galwedigaethol y Bar yng Nghaerdydd (2007 - Rhagorol). Cafodd ei alw i Far Lloegr a Chymru gan Gymdeithas Anrhydeddus Ysbyty Gray yn 2007. Yn ystod ei addysg, dyfarnwyd y gwobrau canlynol i Billy:

 • 2007: Gwobr yr Arglwydd Williams o Fostyn am Gyflawniad ym maes Eiriolaeth (Prifysgol Caerdydd)
 • 2007: Gwobr Ymarfer Troseddol Angel Chambers (Prifysgol Caerdydd)
 • 2005: Gwobr Syr Samuel Evans (Prifysgol Cymru)
 • 2005: Myfyriwr y Gyfraith gorau yn ei flwyddyn olaf (Prifysgol Abertawe)