Dr Melissa Mendez

Darlithydd mewn Troseddeg, Criminology

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 606057

Dolenni Ymchwil

Office - 135
Llawr Cyntaf
Adeilad Richard Price
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Ymunodd Melissa ag Ysgol y Gyfraith Hillary Rodham Clinton ym mis Ionawr 2017. Mae hi'n wreiddiol o Trinidad a Tobago a chwblhaodd ei PhD ym Mhrifysgol Caerdydd ym mis Ionawr 2019. Roedd ei thraethawd ymchwil doethurol yn archwilio profiadau byw goddrychol troseddwyr gwrywaidd ifanc dan warchodaeth yn Trinidad a Tobago yng nghyd-destun cyfreithlondeb y wladwriaeth a chyfiawnder gweithdrefnol.

Yn ogystal â PhD, mae gan Melissa LLB (Anrh) o Brifysgol India’r Gorllewin, Tystysgrif Addysg Gyfreithiol gan Ysgol y Gyfraith Hugh Wooding, LLM o UCL, ac MSc mewn Dulliau Ymchwil Gwyddorau Cymdeithasol o Brifysgol Caerdydd. Mae Melissa yn atwrnai yng  nghyfraith sy'n gymwys i ymarfer y gyfraith yn India’r Gorllewin ers 2006. Mae ei diddordebau'n cynnwys cyfreithlondeb, troseddau gwladwriaethol, dedfrydu, penydeg, a chyfiawnder ieuenctid.

Meysydd Arbenigedd

  • Cyfreithlondeb
  • Troseddau gwladwriaethol
  • Stigma ac ymyleiddio
  • Dedfrydu
  • Penydeg
  • Cyfiawnder ieuenctid