Dr Nnenna Ifeanyi-Ajufo

Senior Lecturer in Law & Technology, Law

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 606874
Office - 002
Llawr Gwaelod
Adeilad Richard Price
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Dr Nnenna Ifeanyi-Ajufo yn Uwch Ddarlithydd y Gyfraith a Thechnoleg yn Ysgol y Gyfraith Hilary Rodham Clinton, Prifysgol Abertawe.  Cyn ymuno â Phrifysgol Abertawe, bu'n ddarlithydd ar Gampws Ghana Prifysgol Caerhirfryn lle bu'n addysgu seiberdroseddu, cyfraith camwedd, cyfraith eiddo deallusol ac yn cydlynu'r modiwl traethawd hir.

Ar ôl cwblhau gradd Baglor yn y Gyfraith (LLB) ym Mhrifysgol Abuja yn Nigeria yn 2005, mynychodd a graddiodd o Ysgol y Gyfraith Nigeria yn 2006 ac fe'i galwyd i Far Nigeria. Cafodd yr LLM mewn Cyfraith Technoleg Gwybodaeth Ryngwladol (gyda Rhagoriaeth) gan Brifysgol Robert Gordon yn y Deyrnas Unedig yn 2009 ac enillodd radd Doethur mewn Cyfreithiau (LLD) yng Ngyfraith Ryngwladol o Brifysgol Johannesburg, De Affrica yn 2018. Mae ganddi hefyd Dystysgrif Ôl-raddedig mewn Ymarfer Academaidd Rhyngwladol gan Brifysgol Caerhirfryn yn y Deyrnas Unedig ac yn ddiweddar cwblhaodd Radd Meistr mewn Astudiaethau Affricanaidd ym Mhrifysgol Ghana. Fe'i penodwyd yn ddiweddar yn Is-Gadeirydd yr African Union Cyber Security Experts Group (AUCSEG) o dan nawdd yr African Union Commission (AUC).

Mae Nnenna yn angerddol am hawliau dynol, TGCh a datblygiad. Mae ei diddordeb pennaf mewn hawliau digidol, y gyfraith mewn seiberofod a sicrhau mynediad i TGCh drwy fframwaith hawliau dynol.

Meysydd Arbenigedd

  • Seiberdroseddu
  • Y gyfraith a seiberofod
  • Hawliau digidol
  • Cyfraith ryngwladol

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu
  • Seiberdroseddu
  • Blockchain a'r Gyfraith
  • Hawliau Digidol
Prif Wobrau