Dr Sam Hanks

Darlithydd mewn Troseddeg, Criminology, Sociology and Social Policy

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 513285

Cyfeiriad ebost

Dolenni Ymchwil

Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae gan Sam ddiddordeb rhyngddisgyblaethol eang ym mhynciau rhywioldeb, hunaniaeth a stigma. Mae ei ymchwil bresennol yn canolbwyntio ar fewnfudwyr yn y diwydiant rhyw yng Nghymru, a'r ffyrdd y caiff profiadau ac amodau gwaith rhyw eu llunio gan amrywiaeth o ganfyddiadau cymdeithasol a fframweithiau deddfwriaethol. Mae hyn yn adeiladu ar ymchwil ei ddoethuriaeth a oedd yn archwilio sut mae menywod yn dehongli ac yn cyd-destunoli eu gwaith mewn parlyrau tylino. Mae Sam yn ceisio cymhwyso a lledaenu canfyddiadau ei ymchwil drwy ei aelodaeth o Grŵp Strategol Cymru ar Ddiogelwch a Chymorth Gweithwyr Rhyw.

Meysydd Arbenigedd

  • Hunaniaeth
  • Stigma
  • Mewnfudwyr yn y diwydiant rhyw