Yr Athro Michael Draper

Athro, Law

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 602258

Cyfeiriad ebost

Dolenni Ymchwil

Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Michael yn Athro mewn Addysg Gyfreithiol ac yn Gyfarwyddwr Academi Cynwysoldeb a Llwyddiant Dysgwyr Abertawe ac yn Gadeirydd Bwrdd Rheoliadau Academaidd ac Achosion Myfyrwyr y Brifysgol. Mae’n aelod o dri phwyllgor cymdeithasau cenedlaethol y Gyfraith, mae hefyd yn arbenigwr ymgynghorol gydag Asiantaeth Sicrhau Ansawdd y DU a llwyfan ETINED Cyngor Ewrop gyda chyfarfodydd rheolaidd yn Strasbourg a ledled Ewrop. Mae Michael yn Brif Gymrawd yr Academi Addysg Uwch ac yn aelod o bwyllgor datblygiad proffesiynol UKAT.

Mae gan Michael ystod eang o brofiad masnachol fel cyfreithiwr uwch lysoedd Cymru a Lloegr gan gynnwys caffael a datblygu masnachol, benthyca sicredig a sicrhadau a landlordiaid a thenantiaid masnachol. Mae ei waith, gan gynnwys The Extent of Easements and Enforceability of Covenants, wedi'i gyhoeddi yn y Solicitors Journal ynghyd â llawer o erthyglau eraill; mae ei waith wedi’I ganoli wedi bod yn helaeth ym maes moeseg ac uniondeb academaidd dros y blynyddoedd diwethaf ochr yn ochr â datblygu polisi cenedlaethol a Rhyngwladol lefel uchel.

Mae Michael yn adolygydd ar gyfer The Law Teacher sy'n gyfnodolyn wedi'i ganoli'n llawn sy'n ymwneud ag addysgu'r gyfraith a materion sy'n effeithio ar addysg gyfreithiol ar bob lefel academaidd a nifer o gylchgronau eraill. Mae Michael yn ymgysylltu â nifer o nodau strategol y Brifysgol mewn Dysgu ac Addysgu ac yn arwain arnynt.

Uchafbwyntiau Gyrfa

Ymchwil

Mae Michael yn aelod o Athrofa Hywel Dda ac Arsyllfa Cymru ar Hawliau Dynol.

Prif Wobrau

Mae Michael wedi derbyn y gwobrau canlynol:

  • Wedi’i enwebu fwy nag unwaith am y Wobr Rhagoriaeth mewn Dysgu ac Addysgu (ELTA) yn Abertawe a dyfarnwyd yr ELTA iddo yn 2011 a 2014
  • Wedi’i enwebu am wobr Athro'r Flwyddyn yn y Gyfraith 2012 mewn cydweithrediad ag UKCLE a OUP
  • Wedi’i enwebu gan fyfyrwyr ar gyfer Darlithydd y Flwyddyn yn y Gyfraith 'LawCareers.Net' yn 2012 a 2015
  • Wedi’I enwebu am ELTA Prifysgol Abertawe yn 2013, ond doedd o ddim gymwys ar ôl derbyn y wobr yn 2011
  • Wedi’i enwebu am wobr Athro Arloesol y Flwyddyn Times Higher Education 2014
  • Gwnaethpwyd yn Brif Gymrawd yr Academi Addysg Uwch (un o dri aelod o staff yn y Brifysgol i gyflawni hyn)
  • Wedi’i enwebu am Gymrodoriaeth Addysgu Genedlaethol yn 2015 yn dilyn enwebiad ar gyfer gwobr Athro Arloesol y Flwyddyn
  • Yn ail yng nyfarniad cyntaf Mary Williams y Brifysgol am gefnogi athrawon gyrfa cynnar