Ymateb i Coronafeirws: cyngor a gwybodaeth ddiweddaraf
Awaiting translation - a smiling photo o the head of the school of law, professor elwen evans QC

Penaethiaid Adrannau

Adran Astudiaethau’r Gyfraith - Yr Athro Ruth Costigan

Awaiting translation - a photo of associate professor ruth costigan

Director of Professional Practice - Professor Angela Devereux

Awaiting translation - a photo of Professor Angela Devereux

Pennaeth Gweithrediadau - Peter Mannion

head shot of peter mannion

Pennaeth Cyswllt y Coleg - Andrea Mateo

Awaiting translation - a photo of andrea mateo

Cyfarwyddwr Datblygu Gyrfa - Yr Athro Karen Morrow

Yr Athro Karen Morrow

Adran Astudiaethau’r Gyfraith - Yr Athro Alison Perry

Alison Perry, Head of Legal Studies

Ymchwil - Yr Athro Helen Quane

Awaiting Translation - a photo of professor helen quane

Troseddeg - Yr Athro Tracey Sagar

Awaiting Translation - a smiling photo of professor tracey sagar, head of criminology

Pennaeth yr Adran Cyfraith Llongau a Masnach - Yr Athro Baris Soyer

llun o Athro Baris Soyer

Rhestr Cyswllt Staff