Professor Xianghua Xie

Yr Athro Xianghua Xie

Athro, Computer Science

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 602916

Cyfeiriad ebost

Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Ar hyn o bryd mae'r Athro Xianghua Xie yn arwain tîm ymchwil ar Weld Cyfrifiadurol a Dysgu Peirianyddol (http://csvision.swan.ac.uk) yn yr Adran Gyfrifiadureg, Prifysgol Abertawe. Cafodd Gymrodoriaeth Academaidd RCUK (darlithyddiaeth a oedd yn canolbwyntio ar ymchwil llwybr deiliadaeth) rhwng mis Medi 2007 a mis Mawrth 2012. Fe'i benodwyd yn Uwch-ddarlithydd o fis Hydref 2012, ac yna'n Athro Cyswllt ym mis Ebrill 2013, ac yn Athro llawn o fis Mawrth 2019. Cyn ei benodiad yn Abertawe, bu'n Gydymaith Ymchwil yn y Grŵp Gweld Cyfrifiadurol, yr Adran Gyfrifiadureg, Prifysgol Bryste, lle cwblhaodd ei raddau PhD (2006) ac MSc (2002).

Mae gan yr Athro Xie ddiddordebau ymchwil cryf ym meysydd Cydnabod Patrymau a Deallusrwydd Peiriannau a'u cymwysiadau i broblemau yn y byd go iawn. Mae wedi bod yn ymchwilydd ar nifer o brosiectau ymchwil a ariannwyd gan gyrff allanol, megis EPSRC, Leverhulme, NISCHR, a WORD. Ymhlith ei weithiau ymchwil, mae'r rhai sydd fwyaf arwyddocaol yn cynnwys canfod patrymau annormal mewn data gweledol a meddygol cymhleth, diagnosis â chymorth gan ddefnyddio dadansoddiad delwedd awtomataidd, segmentu delwedd gyfeintiol cwbl awtomataidd, cofrestru a dadansoddi symudiadau, dealltwriaeth peiriant o weithredu dynol, dysgu dwfn effeithlon, a dysgu dwfn ar barthau afreolaidd. Erbyn 2020, mae wedi cyhoeddi dros 150 o gyhoeddiadau ymchwil wedi'u dyfarnu'n llawn a (chyd-)olygu trafodion sawl cynhadledd. Mae'n olygydd cyswllt IET Computer Vision ac yn aelod golygyddol o nifer o gyfnodolion rhyngwladol eraill ac mae wedi cadeirio a chyd-gadeirio nifer o gynadleddau rhyngwladol, e.e. BMVC2015 a BMVC2019.
Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar wefan ei grŵp: http://csvision.swan.ac.uk

Meysydd Arbenigedd

  • Gweld Cyfrifiadurol
  • Prosesu Delweddau
  • Adnabod Patrymau
  • Dysgu Peirianyddol
  • Data Mawr
  • Deall Delweddau Meddygol
  • Delweddu Meddygol
  • Biowybodeg

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Gweld Cyfrifiadurol
Dysgu Peirianyddol
Dysgu Dwfn