Mr Stefano Barazza

Athro Cysylltiol Arloesi ac Ymgysylltu Uwch, Law

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol

Dolenni Ymchwil

106
Llawr Cyntaf
Adeilad Richard Price
Campws Singleton

Trosolwg

Mae Stefano yn gyfreithiwr cymwysedig yn yr Eidal, gyda phrofiad helaeth o ymchwil ac addysgu ym maes cyfraith a pholisi eiddo deallusol. Cyn ymuno â Phrifysgol Abertawe, bu’n addysgu eiddo deallusol a phwnc cysylltiedig ym Mhrifysgol De Cymru, lle bu hefyd yn arwain y cyrsiau ôl-raddedig ar eiddo deallusol a'r LLM mewn Eiddo Deallusol ar gyfer staff Swyddfa Eiddo Deallusol y DU. Mae Stefano yn Olygydd y Journal of Intellectual Property Law and Practice (Oxford University Press) ac mae wedi cael ei ddewis fel Arweinydd Ymchwil Cymru yn y dyfodol gan raglen Crwsibl Cymru yn 2017.

Mae ei brif faes ymchwil yn canolbwyntio ar gyfraith batentau (gan gynnwys agweddau hanesyddol a damcaniaethol cysylltiedig) ac ar y rhyngweithio rhwng eiddo deallusol a chyfraith cystadleuaeth (e.e. patentau hanfodol safonol, trwyddedu FRAN/D, setliadau talu am oedi neu daliadau gwrthdro, trosglwyddo technoleg).

Mae ganddo ddiddordeb arbennig mewn deall y ffordd y mae technolegau newydd (deallusrwydd artiffisial, blockchain, data mawr, roboteg) yn llywio ein canfyddiad a'n dull o ymdrin â hawliau eiddo deallusol, yn ogystal ac ymchwilio i addasrwydd y fframwaith cyfreithiol presennol i ddelio â thechnolegau newydd.

Mae gan rai elfennau o'i ymchwil natur drawsddisgyblaethol ac maent yn archwilio cysylltiadau rhwng cyfraith eiddo deallusol a llenyddiaeth, economeg, meddygaeth a hanes. Mae hefyd yn astudio effaith hawliau eiddo deallusol ar ddatblygu diwylliannau arloesi, ym meysydd gwyddoniaeth a diwylliant, a'u heffeithiau ar gystadleuaeth, tryloywder y farchnad a lles defnyddwyr.

Meysydd Arbenigedd

  • Cyfraith Eiddo Deallusol
  • Cyfraith yr Undeb Ewropeaidd