Dr Aled Singleton

Cynorthwy-ydd Ymchwil, Human and Health Sciences Central

Rhif ffôn

+44 (0) 1792

Cyfeiriad ebost

Dolenni Ymchwil

Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae gen i ddiddordeb mewn atodiadau emosiynol ac affeithiol i leoliad. Mae gen i gefndir proffesiynol yn rheoli prosiectau adfywio cymunedol a threfol (2006-18) gan gynnwys trosglwyddiadau asedau cymunedol, pensaernïaeth tirwedd, a datblygu economaidd lleol. Canolbwyntiodd fy ymchwil PhD ar yr amgylchedd ar ôl y rhyfel: adnewyddu diwydiannol, mwy o gerbydau modur preifat a byw maestrefol un talcen. Mae'n cynnwys ffilm o ESRC Festival of Social Science 2019  a thraethawd hir olaf Pursuing the Post-war Dream (2020). Cafodd fy nhraethawd

“Learning to walk (again) and engage with places” ei gyhoeddi yn Places for Life II gan Gomisiwn Dylunio Cymru. Ar gyfer 2021, byddaf yn cyflwyno fy ymchwil i’r British Sociological Association, Royal Geographical Society a hefyd yn cynnull symposiwm sy'n cysylltu heneiddio â daearyddiaeth ddynol yng Nghymdeithas Gerontoleg Prydain.

Meysydd Arbenigedd

  • Heneiddio
  • Ymchwil cerdded
  • Ymlyniad i leoliad
  • Heneiddio
  • Ymchwil cerdded
  • Ymlyniad i leoliad

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Mae gen i ddiddordeb mewn dulliau a thechnegau sy'n archwilio atodiadau emosiynol i leoliad a sut maen nhw'n datblygu trwy gwrs bywyd: nid yn unig cofiant unigolion, ond hefyd naratif lleoedd eu hunain. Yn 2020 a 2021 cyflwynais ddarlithoedd i'r myfyrwyr MSc Astudiaethau Heneiddio ac MA mewn Ysgrifennu Creadigol ffeithiol.

 

Ymchwil

Taith gerdded, Gŵyl ESRC, Tachwedd 2019

Cwblheais fy PhD ym Mhrifysgol Abertawe yn 2020: Gelwir yn Pursuing the Post-war Dream, ei ffocws oedd astudiaeth o heneiddio ac ymlyniad emosiynol â lleoliad, gan gynnwys cyfweliadau cerdded a pherfformiad.

Prif Wobrau

2021: Comisiwn Gweithdai Theatr Ddigidol, Open Source Wales ymchwilio gofod digidol a ffilm. (£100)

2020: “Using Video Chat to Develop the Family Story”, wedi'i fy newis ar gyfer Gŵyl Wyddoniaeth Abertawe 

2019: Arwain digwyddiad Gŵyl Wyddoniaeth ESRC “Walking through Bath” a chynhyrchiad ffilm (£980)

2017: Grant Bach Rhyngddisgyblaethol a Thrawsddisgyblaethol Cymdeithas Ôl-ddisgyblaethol Abertawe ar gyfer Cynhadledd Rhwydwaith Seiber 2 ddiwrnod, gyda Choleg y Gyfraith, Medi 2017 (£1,760.50) 

2017: Curadur “Imagining the Neighbourhood”, digwyddiad ymchwil cerdded, British Society of Gerontology (£400) 

2012: Rheolwr prosiect ar gyfer “Pentref Caerau” canmoliaeth uchel yng Ngwobrau Adfywio ac Adnewyddu.

Cydweithrediadau
Gweithio gyda'r artist perfformio Marega Palser

“Closely yet uncertainly connected..." Gweithio gyda'r artist perfformio Marega Palser, fel rhan o Ŵyl Caerleon, Gorffennaf 2019