Dr Deborah Morgan

Dr Deborah Morgan

Uwch-swyddog Ymchwil, Centre for Innovative Ageing

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 513018

Cyfeiriad ebost

Dolenni Ymchwil

Office - 19
Llawr Gwaelod
Adeilad Haldane
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig
Sylwebydd y Cyfryngau

Trosolwg

Mae Deborah yn uwch swyddog ymchwil yn y Ganolfan Heneiddio Arloesol. Ei phrif ddiddordebau ymchwil yw unigrwydd ac ynysigrwydd cymdeithasol yn hwyrach mewn bywyd. Mae'n aelod o Fwrdd Strategaeth Unigrwydd ac Ynysigrwydd Cymdeithasol Llywodraeth Cymru, ac mae'n aelod o fwrdd cynghori Rhwydwaith Iechyd Cyhoeddus Cymru. Mae ymchwil Deborah wedi arwain at wahoddiadau i nifer o gyflwyniadau cenedlaethol a rhyngwladol, ac mae wedi ymddangos sawl gwaith ar y radio a'r teledu. Mae hi hefyd yn siaradwr Tedx Abertawe.

Meysydd Arbenigedd

  • Unigrwydd
  • Ynysigrwydd Cymdeithasol
  • Oedolion Hŷn
  • Ymchwil Dulliau Cymysg
  • Anabledd
  • Salwch Cronig