Dr Darren Edwards

Dr Darren Edwards

Uwch-ddarlithydd, Public Health

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 295789

Cyfeiriad ebost

Dolenni Ymchwil

Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Rwy’n Seicolegydd Iechyd Siartredig cofrestredig gyda Chymdeithas Seicolegol Prydain (BPS), gyda PhD mewn seicoleg wybyddol. Mae fy niddordebau academaidd yn eang, ac yn cynnwys modelau categoreiddio gwybyddiaeth, delweddu data, therapïau seicolegol megis therapi cymhwysiad ac ymrwymiad (ACT), effaith therapi mewn cymdeithas, ac yn fwy diweddar sut i ddefnyddio deallusrwydd artiffisial (AI) i nodi rhagfynegddion ar gyfer afiechyd a fydd yn galluogi ymyriadau cynnar i gael eu datblygu. Nod yr ymyriadau hyn yw lleihau costau i’r GIG. Rwyf hefyd wedi datblygu sawl nodyn briffio polisi ar gyfer Llywodraeth Cymru ac ar y cyd â’r GIG ym maes iechyd a deallusrwydd artiffisial. Yn olaf, rwyf wedi cyd-olygu llyfr testun gyda SAGE o’r enw ‘The Textbook of Health and Social Care’.

Meysydd Arbenigedd

  • • Categoreiddio
  • • Therapi Cymhwysiad ac Ymrwymiad
  • • Seicoleg Iechyd
  • • Seicoleg wybyddol

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

• Dulliau ymchwil
• Ystadegau
• Seicoleg iechyd a gwybyddol
• Lles

Ymchwil

Mae fy niddordebau ymchwil yn eang, ac maent yn cynnwys ymagweddau gwybyddol, ymddygiadol ac iechyd seicolegol at fodelu’r meddwl a datblygu ymyriadau therapiwtig ar gyfer ystod eang o anhwylderau seicolegol.

Prif Wobrau

• Cymrawd yr Awdurdod Addysg Uwch
• Seicolegydd Siartredig (CPsychol)