Mr Ross Johnston

Mr Ross Johnston

Uwch-ddarlithydd, Interprofessional Studies

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 606713

Cyfeiriad ebost

Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Uwch Ddarlithydd mewn Astudiaethau Rhyngbroffesiynol, Osteophatheg

Meysydd Arbenigedd

  • Osteopatheg
  • Rheoli Poen Cronig
  • Pathoffisioleg a Therapiwteg