Coronafeirws: y diweddaraf

Pennaeth Y Coleg, Yr Athro Ceri Phillips

Pennaeth Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd yw’r Athro Ceri Phillips.

Mae ei ddiddordebau'n cynnwys economeg iechyd, polisi iechyd, systemau gofal iechyd, rheoli poen, cyflyrau cronig, ac iechyd y cyhoedd. Edrychwch ar ei broffil a'i fanylion cyswllt yma.

Pennaeth y Coleg, Yr Athro Ceri Phillips.

Head of College Ceri Phillips

Y Tîm Gweithredol

Dirprwy Bennaeth y Coleg (Arloesi, Ymgysylltu a Datblygu Sefydliadol) yw’r Athro John Gammon. Mae ei bynciau arbenigol yn cynnwys llywodraethu yn y GIG ac ymarfer rheoli heintiau.

Dirprwy Bennaeth y Coleg (Dysgu ac Addysgu ac Ymarfer Proffesiynol) yw’r Athro Michelle Lee. Diddordebau Michelle yw: gordewdra, archwaeth ac ymddygiad bwyta. Ei ffocws ymchwil cyfredol yw rôl prosesau gwybyddol wrth reoli pwysau corff.

Cyfarwyddwr Academi Iechyd a Llesiant Coleg y Gwyddorau Dynol ac Iechyd yw Mrs Julia Pridmore. Mae ei diddordebau yn cynnwys gwella ansawdd, llywodraethu a diogelwch y claf.

Pennaeth Cyswllt y Coleg (Gweithrediadau) yw Mr Garry Astley. Mae'n cefnogi Pennaeth y Coleg fel rhan o'r tîm Rheoli Gweithredol sy'n gyfrifol am reolaeth strategol y Coleg. Mae hefyd yn Gyfarwyddwr Prosiectau Arbennig y Coleg. Mae Garry yn Gyfrifydd Ardystiedig Siartredig cymwysedig ac mae wedi gwasanaethu'r proffesiwn ar baneli diddordeb arbennig y DU.