Dr Shuai Li

Athro Cyswllt mewn Roboteg a Systemau Awtonomaidd, Mechanical Engineering

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 205678 ext 9627

Cyfeiriad ebost

Dolenni Ymchwil

314
Trydydd Llawr
Adeilad Gogleddol Peirianneg
Campws y Bae
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Ar hyn o bryd mae Steven yn Athro Cysylltiol (darllenydd) gyda'r coleg peirianneg. Mae ei brif ddiddordebau ymchwil yn cynnwys deallusrwydd artiffisial, dysgu peirianyddol, rheoli algorithmau, roboteg, optimeiddio aflinol, a rheolaeth. Mae wedi cyhoeddi dros 200 o bapurau cyfnodolion ar fynegai SCI (gan gynnwys dros 90 o drafodion IEEE) mewn cyfnodolion a adolygir gan gymheiriaid. Mae Steven ar gael ar gyfer goruchwylio myfyrywr gradd meistr a PhD fel ei gilydd. Erbyn hyn mae myfyrwyr PhD o'i grŵp yn gweithio fel athrawon mewn prifysgolion arobryn yn Hong Kong, India a Tsieina. Os oes diddordeb gennych mewn astudiaethau pellach dan oruchwyliaeth Steven, mae croeso i chi gysylltu ag ef: shuai.li@abertawe.ac.uk

Meysydd Arbenigedd

  • Roboteg, Rhwydweithiau Niwral
  • Optimeiddio a Rheoli Aflinol
  • Algorithmau Uwch
  • Awtomeiddio Gweithgynhyrchu
  • Rheoli Manwl-Gywirdeb ar Gyflymder Uchel

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

EG-M111 Automeiddio a Roboteg

EGA366 - Cinemateg a Rhaglennu Robotiaid

EG150 - Signalau a Systemau

EG353 - prosiectau blwyddyn olaf

Ymchwil