Dr Stephanie Januchowski-Hartley

Dr Stephanie Januchowski-Hartley

Penodiad Er Anrhydedd (Gwyddoniaeth), Science and Engineering

Dolenni Ymchwil

Trosolwg

Mae Stephanie yn Gymrawd Sêr Cymru ac mae ei thîm ymchwil a phrosiect yn canolbwyntio ar ddeall effeithiau seilwaith fel ffyrdd ac argaeau ar afonydd a rhywogaethau pysgod, yn ogystal â chysylltiad pobl â’r ecosystemau hyn. Mae ei gwaith ymchwil yn gysylltiedig â chymunedau er mwyn nodi a mapio’r seilwaith hwn, yn ogystal â datblygu prosiectau ymgysylltu a chyfoethogi yn ymwneud ag afonydd gyda phobl o oedrannau amrywiol. Mae rhagor o wybodaeth am waith ymchwil ac ymgysylltu tîm y prosiect ar gael ar wefan Ymchwil ac Ymgysylltu Rhyngddisgyblaethol o ran Dŵr Croyw: firelaboratory.uk, a gwefan ar gyfer pobl ifanc: firelabkids.uk.

Meysydd Arbenigedd

  • Afonydd
  • Ffyrdd
  • Argaeau
  • Pysgod dŵr croyw
  • Systemau Gwybodaeth Daearyddiaeth
  • Ymgysylltu
  • Dulliau Sci-Art