Dr Suzanne Edwards

Dr Suzanne Edwards

Athro Cyswllt, Medicine

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 606546

Cyfeiriad ebost

JavaScript is required to view this email address.
Swyddfa Academaidd - 213
Llawr Cyntaf
Adeilad Grove
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Suzanne yn Ddirprwy Bennaeth Academaidd Meddygaeth i Raddedigion ac mae’n gyfrifol am agweddau anghlinigol ar y rhaglen Meddygaeth i Raddedigion. Mae’n addysgu meddygaeth, iechyd a chymdeithas ac yn arwain y prosiect myfyrwyr hŷn.

Yn 2016 roedd yn Athro’r Flwyddyn BMA Cymru Abertawe ar gyfer y cwrs Meddygaeth i Raddedigion. Mae ei gwaith ymchwil yn ansoddol yn bennaf, ac mae ei diddordebau mewn tegwch a chydraddoldeb ym maes iechyd, addysg a chyflogaeth. Mae ganddi ddiddordeb mewn recriwtio a chadw staff yn y maes meddygaeth hefyd.

Meysydd Arbenigedd

  • Addysg feddygol
  • rIechyd meddwl
  • Dulliau ansoddol