Institute of Life Science 1 internal Atrium view up

Dr Stephen Evans

Swyddog Ymchwil, Biomedical Sciences

Rhif ffôn

+44 (0) 1792

Cyfeiriad ebost

Dolenni Ymchwil

Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Enillodd Stephen ei PhD mewn gwenwyneg enetig o Brifysgol Abertawe yn 2016; canolbwyntiodd ei draethawd ymchwil ar ddatblygu modelau cyd-ddiwylliant vitroairway ar gyfer asesu genotocsigrwydd nanoronynnau.

Mae Stephen bellach yn Swyddog Ymchwil ac Arloesi o fewn Grwp VitroToxicology (IVTG) yn Abertawe fel rhan o Rwydwaith Arloesi Gwyddorau Bywyd Celtaidd (CALIN) a ariennir gan Lywodraeth Cymru a'r UE. Mae ei rôl yn canolbwyntio ar gynorthwyo cwmnïau bach i ddatblygu cynnyrch a phrosesau. Mae prif ddiddordebau ymchwil Stephen mewn nanotoxicology, gwenwyneg genetig, modelau vitrocell datblygedig, nodweddu nanoronynnau a microsgopeg electronau.

Meysydd Arbenigedd

  • Nanotocsicoleg
  • Tocsicoleg Genetig
  • Rhyngweithiadau Nanoparticle-Cell
  • Systemau Cellog Uwch In Vitro
  • Microsgopeg Electron
  • Nodweddu Nanoparticle