Mrs Rebecca Howarth

Mrs Rebecca Howarth

Tiwtor yn y Gyfraith, Law

Cyfeiriad ebost

Trosolwg

Mae Rebecca yn diwtor ar y modiwl Cyfraith Trosedd Uwch ar yr LPC.

Mae Rebecca yn gyfreithiwr gweithredol ac yn uwch erlynydd y goron ar gyfer Gwasanaeth Erlyn y Goron. Mae Rebecca'n gwneud penderfyniadau cosbi ac yn darparu adolygiadau a chyngor cyfreithiol ar faterion troseddol o'r cam cyn cael cyhuddiad ffurfiol i achosion a gynhelir yn Llys y Goron.

Cyn ymuno â Gwasanaeth Erlyn y Goron roedd Rebecca yn gyfreithiwr amddiffyn troseddol, gan gynrychioli cleientiaid yng nghorsafoedd yr heddlu ac yn  Llys yr Ynadon. Yn 2019 daeth Rebecca yn Eiriolwr yn y Llys Uwch, gan ymddangos yn Llys y Goron.

Meysydd Arbenigedd

  • Cyfraith Droseddol