Dr Mark Waldron

Uwch-ddarlithydd, Sport and Exercise Sciences

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 606630

Cyfeiriad ebost

Dolenni Ymchwil

Swyddfa Academaidd - A120
Llawr Cyntaf
Adeilad Dwyreinol Peirianneg
Campws y Bae
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Dr Mark Waldron yn Uwch Ddarlithydd mewn Gwyddorau Chwaraeon ac Ymarfer Corff ym Mhrifysgol Abertawe ac yn Uwch Gymrawd Ymchwil ym Mhrifysgol New England, Awstralia. Mark hefyd yw arweinydd Ffisioleg Perfformiad Sefydliad Gwyddor Perfformio Cymru. Cyn hynny bu’n gweithio fel Uwch Ffisiolegydd yn y Labordy Technoleg Amddiffyn a Gwyddoniaeth (DSTL) ac fel Gwyddonydd Chwaraeon gyda Rygbi'r Gynghrair proffesiynol. Mae Mark yn ymgynghorydd i wahanol glybiau a sefydliadau chwaraeon elît ledled y byd ac mae'n aml yn cyhoeddi ymchwil ym maes perfformiad dynol. 

Meysydd Arbenigedd

  • Ffisioleg Chwaraeon ac Ymarfer Corff
  • Ffisioleg amgylcheddol
  • Atchwanegiadau deietegol ar gyfer iechyd a pherfformiad
  • Hyfforddi a monitro chwaraeon tîm

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Mae Mark yn mwynhau addysgu modiwlau sy'n gysylltiedig â'i feysydd arbenigol, megis ffisioleg Chwaraeon ac Ymarfer Corff; ffisioleg amgylcheddol a gwyddor hyfforddiant.  

Ymchwil

Nod ymchwil Mark yw deall y ffyrdd y gall ymchwil gymhwysol helpu i wella iechyd a pherfformiad unigolion. Mae hyn yn aml yn cynnwys ymchwilio i atchwanegiadau dietegol, ymyriadau hyfforddi a strategaethau adfer ymhlith poblogaethau iach a chlinigol.