Professor Liam Kilduff

Yr Athro Liam Kilduff

Athro, Sport and Exercise Sciences

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 513441

Cyfeiriad ebost

Dolenni Ymchwil

Swyddfa Academaidd - A113
Llawr Cyntaf
Adeilad Dwyreinol Peirianneg
Campws y Bae
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Yr Athro Kilduff yw pennaeth y Ganolfan Ymchwil A-STEM ac mae hefyd yn arwain Sefydliad Gwyddor Perfformio Cymru. Mae'n gweithio gyda nifer o sefydliadau chwaraeon elît a phroffesiynol sy'n canolbwyntio'n bennaf ar baratoi ac adfer athletwyr. Mae wedi cyhoeddi dros 130 o bapurau wedi eu hadolygu gan gymheiriaid mewn cyfnodolion rhyngwladol ac wedi sicrhau dros £2m mewn incwm ymchwil. 

Meysydd Arbenigedd

  • Cryfder a Datblygu Pŵer
  • Gwyddor Perfformio
  • Chwaraeon Tîm
  • Chwaraeon Pŵer
  • Strategaethau Diwrnod Cystadlu
  • Dulliau Adfer
  • Hyfforddiant Cydamserol ar gyfer Chwaraeon Tîm

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Gwyddor Perfformiad
Cryfder a Chyflyru

Ymchwil

Prosiectau Ymchwil Cyfredol

Prosiectau sy'n gysylltiedig â Sefydliad Gwyddor Perfformio Cymru

Dyluniad Gwresogydd Gwisgadwy Graffin i'w ddefnyddio mewn Chwaraeon Elît

Y berthynas rhwng nodweddion ffisegol a pherfformiad mewn gemau ymhlith chwaraewyr rygbi rhyngwladol

Ymchwilio i'r defnydd o achludiad ysbeidiol yn y coesau i wella adferiad i niwed i'r cyhyrau yn sgil ymarfer corff mewn chwaraewyr rygbi proffesiynol

Gofynion corfforol hyfforddiant a chystadleuaeth mewn chwaraewyr pêl-rwyd rhyngwladol.

Hyfforddiant Cydamserol mewn chwaraewyr pêl-droed proffesiynol

Effeithiau Strategaethau Ailgyhesu Goddefol ac Actif ar Allu Sbrintio Mynych ac Allbwn Uchafbwynt Pŵer a ddefnyddir yn ystod Cyfnod Hanner Amser mewn Chwaraewyr Rygbi’r Undeb Proffesiynol

Prif Wobrau

Cadeirydd, Bwrdd Llywio ymchwil a Rheoli Strategol Sefydliad Gwyddor Perfformiad Cymru (WIPS) (2015 – Presennol)

Aelod o'r Bwrdd Golygyddol, International Journal of Sports Physiology and Performance (2012 – Presennol)

Aelod o'r Bwrdd Golygyddol, Cyfnodolyn Cymdeithas Ryngwladol Maeth Chwaraeon (2011 - Presennol)

Aelod o'r Bwrdd Golygyddol, Professional Strength & Conditioning (The Journal of the UKSCA) (2012 – Presennol)

Aelod o'r Bwrdd Golygyddol, European Journal of Sports Science (2019 – Presennol)

Golygydd Gwadd, European Journal of Sports Science, rhifyn ar Wyddoniaeth a Rygbi 2015 - 2015

Golygydd Adran, IRB Science and Rugby, 2012 – Presennol

Cynghorydd Ymchwil, Ffederasiwn Rygbi Ffrainc (2019 – Presennol)

Cynghorydd Ymchwil, Clwb Rygbi Toulon (2017- 2019)

Cynghorydd Ymchwil, RFU (2014 – 2019)

Cynghorydd Ymchwil, Clwb Pêl-droed Dinas Abertawe (2013 – Presennol)

Ymgynghorydd Ymchwil, UK Sport (2009 – 2014)

Ymgynghorydd Ymchwil, British Cycling (2009 – 2012)

Ymgynghorydd Gwyddoniaeth Chwaraeon, Clwb Pêl-droed Wigan Athletic (2009 – 2010)

Ymgynghorydd Gwyddoniaeth Chwaraeon, Celtic Crusaders RL (2009 – 2010)

Ymgynghorydd Gwyddor Chwaraeon, Undeb Rygbi Cymru (2006 – 2010)

Ymgynghorydd Gwyddor Chwaraeon, Rygbi'r Gweilch (2005 – 2008)

Cydweithrediadau

Dr Yannis Pitsiladis (Prifysgol Brighton)
Dr Christian Cook (UK Sport)
Dr Matt Parker (EIS)
Yr Athro Robert Newton (Prifysgol Edith Cowen, Awstralia)
Dr Alun Williams (Prifysgol Fetropolitan Manceinion)
Yr Athro Mark Russell (Prifysgol Northumbria)
Dr Joy Bringer (Chwaraeon Cymru)