Professor Paul Willner

Yr Athro Paul Willner

Athro, Psychology

Rhif ffôn

+44 (0) 1792

Cyfeiriad ebost

Trosolwg

Mae'r Athro Paul Willner yn Athro Emeritws yn Ysgol Seicoleg, Prifysgol Abertawe.