Dr Peter King

Dr Peter King

Uwch-ddarlithydd, Education and Childhood Studies

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 602314

Cyfeiriad ebost

126
Llawr Cyntaf
Adeilad Haldane
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae gan Dr Pete King radd doethur mewn Astudiaethau Plentyndod o Brifysgol Abertawe, ac mae’n rheolwr rhaglen y rhaglenni MA mewn Chwarae Datblygiadol a Therapiwtig, ac Astudiaethau Plentyndod.  Mae ymchwil Pete wedi cael ei chyhoeddi’n genedlaethol ac yn rhyngwladol ac mae ei lyfr presennol, sef ‘The Play Cycle:  Theory, Research and Application’, yn cynnwys damcaniaeth ac ymchwil gyfredol ynglŷn â’r Gylch Chwarae.

Meysydd Arbenigedd

  • Chwarae
  • Gwaith Chwarae
  • Astudiaethau plentyndod
  • Dulliau Ymchwil
  • Ymchwilio â Dulliau Cymysg

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Fy niddordebau addysgu yw chwarae, bod yn chwareus, gwaith chwarae a dulliau ymchwil.

Ymchwil