Dr Patricia Xavier

Dr Patricia Xavier

Athro Cyswllt – Datblygu a Gwella Rhaglenni, General Engineering

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 295273

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol
Swyddfa Academaidd - A_014
Llawr Gwaelod
Adeilad Canolog Peirianneg
Campws y Bae

Trosolwg

Mae Patricia yn beiriannydd dŵr sydd â chefndir yn y sector dŵr preifat a chyhoeddus. Mae ganddi arbenigedd mewn dylunio cynlluniau lliniaru llifogydd a rhwydweithiau dŵr gwastraff.

Mae'n arwain ar Wella a Datblygu Rhaglenni Academaidd ar gyfer y Coleg Peirianneg a hi yw Arweinydd Ymgysylltu â Myfyrwyr Academaidd y Coleg. Mae'n eiriolwr cryf dros lais myfyrwyr a phartneriaeth gyda myfyrwyr ac mae ganddi ddiddordeb mewn archwilio gwrthdaro rhwng llais myfyrwyr a gwydnwch sefydliadol a staff.

Ei phrif faes ymchwil yw effaith gymdeithasol peirianwyr a pheirianneg – gan drafod sut y gall y methodolegau sy’n cael eu mabwysiadu gan beirianwyr fynd yn groes weithiau i anghenion y cymunedau y maent yn eu gwasanaethu ac atgyfnerthu strwythurau grym sy'n cynnal anghydraddoldeb. Mae cysylltiad anorfod rhwng Peirianneg Sifil yn arbennig a newid cymdeithasol, ac mae peirianneg gyfrifol yn ymwneud â deall effeithiau amgylcheddol a chymdeithasol ehangach dylunio ac adeiladu. Mae Patricia’n addysgu modiwlau dylunio creadigol sy'n rhoi adnoddau a thechnegau i fyfyrwyr ddod o hyd i'w brand eu hunain o greadigrwydd, tra'n annog myfyrwyr i ystyried sut mae eu braint a'u rhagfarn unigol yn effeithio ar eu penderfyniadau dylunio.

Mae Patricia’n archwilio'r defnydd o VR mewn addysgu ac ymchwil i wella cymwyseddau gofodol, gwerthuso cyflym a strategaethau gwneud penderfyniadau.
Mae ganddi ddiddordeb yn y defnydd o lwydni llysnafeddog (Polycephalum physarum) wrth optimeiddio rhwydweithiau trafnidiaeth, sut mae Clymog Japan yn effeithio ar ddynameg llif afonydd, a'r defnydd o raean wedi'i jamio'n stribed (a elwir weithiau'n goncrit cildroadwy) fel deunydd cyfnewid amgen yn lle concrit.