bay campus image
Dr Nick Hajli

Dr Nick Hajli

Athro Cyswllt, Business

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 604691

Cyfeiriad ebost

JavaScript is required to view this email address.

Dolenni Ymchwil
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Dr Nick Hajli yn Athro Cysylltiol ym Mhrifysgol Abertawe, y DU. Roedd yn ddarlithydd ym Mhrifysgol Newcastle gynt. Mae gan Nick PhD mewn Rheoli o Birkbeck, Prifysgol Llundain. Mae ei ymchwil wedi ymddangos yn yr 20 cyfnodolyn gorau a ddefnyddir yn Nhablau Ymchwil Ysgolion Busnes a chyfnodolion yr ABS megis British Journal of Management, Journal of Business Ethics, Journal of Business Research, Industrial Marketing Management, Annals of Tourism Research, Computers in Human Behaviours, Information Technology & People a Technological Forecasting a Social Change. Dyfynnwyd gwaith Nick nifer o weithiau ar gyfer ei ymchwil i fasnach gymdeithasol. Mae Nick yn olygydd cysylltiol y Journal of Business Research ac yn uwch-olygydd y cyfnodolyn Information Technology and People. Hefyd mae ganddo rolau golygyddol eraill mewn cyfnodolion academaidd. Mae Nick wedi cyhoeddi 80 o bapurau mewn cyfnodolion a adolygir a chynadleddau Safon Uwch. Bu Nick hefyd yn llwyddiannus wrth gyflwyno ceisiadau am grantiau, ac mae wedi goruchwylio myfyrwyr PhD nes iddynt gwblhau eu graddau.

Meysydd Arbenigedd

  • Masnach gymdeithasol
  • Marchnata
  • Cyfryngau cymdeithasol
  • Data Mawr
  • Diwydiannau diwylliannol a chreadigol
  • E-fasnach

Uchafbwyntiau Gyrfa

Prif Wobrau
  • Cyflwyno Gwaith PhD gorau Birbeck, Prifysgol Llundain
Cydweithrediadau