Mr James Witts

Cynorthwy-ydd Ymchwil, Medicine

Rhif ffôn

+44 (0) 1792

Cyfeiriad ebost

JavaScript is required to view this email address.

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol
Open Plan Office - 207
Ail lawr
Yr Adeilad Gwyddor Data
Campws Singleton

Trosolwg

Mae James yn Ddadansoddwr Ymchwil gyda Chofrestr Sglerosis Ymledol y DU ym Mhrifysgol Abertawe. Enillodd James MSc a BSc o Brifysgol Cymru: y Drindod Dewi Sant ac ar hyn o bryd mae’n cwblhau cywiriadau ar gyfer Doethuriaeth a gyflwynwyd i Brifysgol Abertawe dan y teitl “Data mining patterns of receptor-drug interactions across vast biological and chemical space”. Mae gwaith ymchwil James yn canolbwyntio ar waith cyn-brosesu, dadansoddi ac integreiddio data o amrywiaeth eang o ffynonellau (gwybodeg iechyd, ystorfeydd biolegol a chemegol), ac mae ganddo brofiad o ddefnyddio offer dysgu peirianyddol i ddosbarthu neu glystyru achosion tebyg o ddata. Mae ei gyflawniadau yn y gorffennol yn cynnwys helpu i ddatblygu gwaith canfod cyffuriau system gyfan, ail-bwrpasu cyffuriau a sgrinio tocsigedd yn y corff dynol.

Meysydd Arbenigedd

  • Dadansoddi Data
  • Cysylltedd Data
  • Gwybodeg Iechyd