Institute of Life Science 2 Internal Atrium
Llun Iain Whitaker

Yr Athro Iain Whitaker

Cadeirydd Clinigol mewn Llosgiadau a Llawfeddygaeth Blastig, Medicine

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 606311

Cyfeiriad ebost

Dolenni Ymchwil

Office - 509
Pumed Llawr
Y Sefydliad Gwyddor Bywyd 2
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Yr Athro Iain Whitaker yw Cadeirydd Llawfeddygaeth Blastig yn Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe a Llawfeddyg Plastig Ymgynghorol er Anrhydedd yng Nghanolfan Llosgiadau a Llawfeddygaeth Blastig Cymru. Iain yw Arweinydd Arbenigol Llawfeddygol Ymchwil Iechyd a Gofal Cymru a Chyfarwyddwr y Grŵp Ymchwil Llawfeddygaeth Blastig Mwyaf yn y DU – Grŵp Ymchwil Llawfeddygaeth Adluniol a Meddygaeth Adfywiol (www.reconregen.co.uk). Mae Iain yn aelod o'r Pwyllgor Cynghori Arbenigol ar Lawdriniaeth Blastig sy'n goruchwylio hyfforddiant llawfeddygaeth blastig yn y DU, lle mae'n Arweinydd Academaidd.

Mae Iain yn Ysgolhaig Academaidd yn Ysbyty Cyffredinol Massachusetts, Ysgol Feddygaeth Harvard, a noddir gan Gymdeithasau Llawfeddygon Plastig Ewrop ac America (EURAPS ac AAPS), y dyfarniad cyntaf o'i fath i lawfeddyg wedi'i hyfforddi yn y DU.

Ar hyn o bryd, Iain yw'r Prif Olygydd Rhywogaethau ar gyfer Frontiers in Surgery (Llawdriniaethau Plastig Adluniol), Golygydd Cyswllt ar gyfer Annals of Plastic Surgery, ac mae ar fyrddau golygyddol BMC Medicine, Scientific Reports, Bioprinting a 3D Printing in Medicine. Mae'n gyn-ddirprwy Olygydd Cyfnodolyn Llawfeddygaeth Blastig Mwyaf Ewrop Journal, y Journal of Plastic, Reconstructive and Aesthetic Surgery (JPRAS).

Ers graddio o Brifysgol Caergrawnt (Coleg Trinity Hall) yn 2001, mae Iain wedi cyhoeddi 264 o bapurau a 5 llyfr gyda Mynegai H o 38 a Mynegai i10 o 104. Mae wedi ennill llawer o wobrau uchel eu bri gan Goleg Brenhinol Llawfeddygon Lloegr (Medal Clarke, Cymrodoriaeth Lawfeddygol Cutler, Gwobr Pump Priming, Ysgoloriaeth Deithiol Ronald Raven), Cymdeithas Llawfeddygon Plastig, Adluniol ac Esthetig Prydain (Gwobr Mentor, Gwobr Gyflwyno Allergan, Cymrodoriaeth Deithiol, Grant Pump Priming, Gwobr Paton Masser), Royal Australasian College of Surgeons (Cymrodoriaeth Rowan Nick) a Chymdeithas Llawfeddygon Plastig Ewrop (Ysgoloriaeth Llawfeddyg Plastig Ifanc, EURAPS /Ysgoloriaeth Academaidd EURAPS / AAPS). Ers ei benodi'n Gadeirydd yn 2012, mae wedi datblygu Grŵp Ymchwil Drosiadol, ac mae wedi denu cyllid grant o dros £4 miliwn gan arwain at fàs critigol rhyngddisgyblaethol o ymchwilwyr gan gynnwys 8 Darlithydd Clinigol a 2 Feddyg Academaidd Sylfaen.

 

Meysydd Arbenigedd

  • Llawfeddygaeth Blastig ac Adluniol
  • Bioargraffu 3D
  • Peirianneg Meinweoedd (Mesencymaidd)
  • Defnyddio data mawr mewn llawfeddygaeth blastig
  • Prosesu iaith naturiol

Uchafbwyntiau Gyrfa

Ymchwil

Cyhoeddiadau 264

Mynegai H 38

Mynegai I10 104

Llyfrau 5

Penodau Llyfrau 35

Prif themâu

  1. Bioargraffu 3D a Pheirianneg Meinweoedd
  2. Data Mawr, Rhaglennu Niwro-ieithyddol, Datblygu Gwasanaethau
Prif Wobrau

2011 FRCS Plast. RCS (Eng)

2009 PhD Prifysgol Utrecht

2005 MRCS RCS (DU)

2001 MA Cantab Prifysgol Caergrawnt,

Trinity Hall, Y DU

2000 MBBChir Prifysgol Caergrawnt,

Trinity Hall, Y DU

1997 BA Anrh Prifysgol Caergrawnt,

Trinity Hall, Y DU

Gwobrau (detholiad)

 

Ysgolhaig Academaidd AAPS / EURAPS

Ysbyty Cyffredinol Mass, Ysgol Feddygol Harvard, 2019-21

Cymrodoriaeth Lawfeddygol Cutler / Coleg Brenhinol y Llawfeddygon, Clinig Bizet, Paris, 2018

Medal Clarke, Coleg Brenhinol y Llawfeddygon, 2017

Ysgoloriaeth Llawfeddyg Plastig Ifanc EURAPS, HEGP, Paris, 2011

Cymrodoriaeth Rowan Nick, RACS, Prifysgol Melbourne, Melbourne 2011

Cydweithrediadau

Mewnol

Mae gan y Grŵp Ymchwil Llawfeddygaeth Adluniol a Meddygaeth Adfywiol gydweithrediadau rhyngddisgyblaethol gweithredol mewn labordai gyda'r Athro Cathy Thornton (Bioleg Celloedd) yr Athro Shareen Doak a Dr Martin Clift (Nanotocsicoleg), yr Athro Karl Hawkins (Rheoleg) a Dr Feihu Zhao (Peirianneg meinweoedd in silico).

Mae grŵp Iain yn gweithio'n agos gyda banc data SAIL hefyd (yr Athro Ronan Lyons, yr Athro Anne John a Dr Ashley Akbari, Dr Owen Pickrell) ac Uned Treialon Abertawe (Yr Athro Hayley Hutchings)

 

Cenedlaethol

Prifysgol Rhydychen (Dr Jeremy Rodriguez)

Ysgol Hylendid a Meddygaeth Drofannol Llundain (Yr Athro Sinead Langhan)

Y Frenhines Mary, Prifysgol Llundain (Dr Tom Abbott)

Prifysgol Bryste (Yr Athro Steve Eichorn)

 

Rhyngwladol

Prifysgol Harvard (Yr Athro Jay Austen, Dr Mark Randolph)

Prifysgol Utrecht (Yr Athro Moshe Kon)