Fatemeh Torabi

Mrs Fatemeh Torabi

Swyddog Ymchwil a Gwyddonydd Data, Medicine

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 513431

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol

Dolenni Ymchwil

Open Plan Office - 406
Pedwerydd Llawr
Yr Adeilad Gwyddor Data
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Fatemeh Torabi yn Swyddog Ymchwil a Dadansoddwr Data ym Mhrifysgol Abertawe, Ymchwil Data Iechyd y DU (HDR-UK) Cymru a Gogledd Iwerddon ac yn Gymrawd Cymdeithas Frenhinol Ystadegau. Mae ei chefndir yn y maes ystadegau mathemategol a gwyddor data iechyd.  

Cyn ymuno â HDR UK, aeth ati i ddatblygu prosiectau amrywiol yn Hyb Deallusrwydd Gofal Iechyd Darbodus, fel rhan o Sefydliad Farr. Mae ei diddordebau ymchwil yn cwmpasu dulliau dadansoddol a chyfrifiannol  newydd ar gyfer casgliadau ystadegol mewn data paneli ac iechyd y boblogaeth. Ar hyn o bryd mae’n canolbwyntio ar ddefnyddio data iechyd ar raddfa fawr fel rhan o raglen Ymchwil Data Cardiaidd.

Meysydd Arbenigedd

  • Gwyddor Data Iechyd
  • Modelu ystadegol
  • Dadansoddi Data
  • Dysgu peirianyddol