Atriwm allanol Athrofa Gwyddor Bywyd 2
Miss Samantha Thomas

Miss Samantha Thomas

Research & Development Innovation Officer, Medicine

Rhif ffôn

+44 (0) 1792

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol
Open Plan Office - 106
Llawr Cyntaf
Y Sefydliad Gwyddor Bywyd 2
Campws Singleton

Trosolwg

Ar hyn o bryd mae Samantha wedi'i lleoli yn ReNeuron fel rhan o brosiect RISE, lle mae ei gwaith ymchwil presennol yn canolbwyntio ar ecsosomau, a'u datblygiad fel therapiwtig clinigol mewn cydweithrediad ag Ig Innovations a grŵp ymchwil Bioleg Atgenhedlu ac Onocoleg Gynaecolegol (RBGO) ym Mhrifysgol Abertawe. Mae ei diddordebau ymchwil eraill yn cynnwys rôl straen ar anffrwythlondeb menywod, Syndrom Ofari Polysystig (PCOS), endometrosis, anffrwythlondeb heb esboniad a chanserau gynaecolegol.

Meysydd Arbenigedd

  • Fesicgau allgellog ac Ecsosomau
  • Bioleg Atgenhedlu
  • Oncoleg Gynaecolegol

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Mae Samantha wedi addysgu ar y modiwl PNM11, Nanofeddygaeth a therapiwteg uwch. Mae wedi cyflwyno fel darlithydd gwadd hefyd ar y modiwl PM-358 Peirianneg Meinweoedd a Meddygaeth Adfywiol ar gyfer y cwrs BSc mewn Geneteg a/neu Fiocemeg.