Institute of Life Science 1 internal Atrium view up
Llun Proffil Spyridon Theofilopou

Dr Spyridon Theofilopoulos

Cymrawd Seren y Dyfodol Sêr Cymru II, Biomedical Sciences

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 513603

Dolenni Ymchwil

Office - 037
Llawr Gwaelod
Y Sefydliad Gwyddor Bywyd 1
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Spyridon Theofilopoulos PhD DIC yn Gymrawd Seren Ddisglair Sêr Cymru II ac yn Athro Cyswllt yn y Sefydliad Gwyddor Bywyd 1, Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe, Abertawe, Y DU. Mae wedi cwblhau BSc a PhD yng Ngholeg Imperial Llundain. Ar ôl cwblhau'r gwasanaeth milwrol gorfodol yng Ngwlad Groeg, bu'n gweithio am ddwy flynedd yn Sefydliad Ymchwil Biofeddygol Academi Athen ac yn Ysgol Feddygaeth Prifysgol Thessaly, fel gwyddonydd a darlithydd ôl-ddoethurol yn y drefn honno. Yna bu'n gweithio am sawl blwyddyn yn Adran Biocemeg Feddygol a Bioffiseg Sefydliad Karolinska yn Stockholm, Sweden fel Forskare. 

Meysydd Arbenigedd

  • Niwrofioleg Adfywiol
  • Biocemeg Lipidau

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

BSc Gwyddorau Meddygol Cymhwysol

Cyfleoedd Goruchwylio:

Anogir gwyddonwyr ôl-ddoethurol brwdfrydig iawn a myfyrwyr PhD sydd â phrofiad a diddordeb mewn technegau in vitro (megis profion actifadu derbynyddion niwclear, meithriniadau sylfaenol system nerfol ganolog llygod a chelloedd bonyn niwrol), modelau in vivo o glefyd Parkinson (megis y model 6-OHDA), imiwnocytocemeg ac imiwnohistocemeg, adwaith cadwynol polymerasau, delweddu a thechnegau cysylltiedig i wneud cais am waith ymchwil yn ein labordy. E-bostiwch eich CV a mynegiant o ddiddordeb at s.theofilopoulos@swansea.ac.uk

Ymchwil

Mae clefyd Parkinson yn anhwylder dirywiol hirdymor o'r system nerfol ganolog sy'n effeithio'n bennaf ar y system echddygol. Mae'r symptomau'n cynnwys cryndod, anhyblygrwydd a hypocinesia ac mae'n ymddangos yn araf dros amser gan amlaf. Y prif ganfyddiad patholegol yw dirywiad cynyddol yn y niwronau substantia nigra sy'n arwain at golled ddifrifol o nerfogaeth dopamin striatal. Yn anffodus nid oes iachâd ar hyn o bryd.

Swyddogaeth metabolynnau colesterol penodol fel ligandau derbynyddion niwclear, gan gynnwys derbynyddion Liver X (LXRs), sy'n ffactorau trawsgrifio sy'n dibynnu ar ligandau. Mae LXRs (Lxrα/NR1H3 a Lxrβ/NR1H2) yn rheoleiddwyr adnabyddus o fetabolaeth a llid lipidau, ond maent hefyd wedi ymddangos yn ddiweddar fel ffactorau allweddol ar gyfer niwrogenesis a chynnal goroesiad niwronaidd. Rydym ni ac eraill wedi cyflwyno adroddiadau o'r blaen, drwy arbrofion in vitro ac in vivo, fod Lxrs yn rheoli gwahanol agweddau ar ddatblygiad niwronau dopamin canol yr ymennydd (mDA) (Sacchetti et al., 2009, Cell Stem Cell) a bod ligandau LXR mewndarddol yr ymennydd yn deulu cwbl newydd o reoleiddwyr detholus a grymus iawn o niwrogenesis a/neu oroesiad canol yr ymennydd (Theofilopoulos et al., 2013, Nature Chemical Biology; Theofilopoulos*, Griffiths* et al., 2014, J. Clinical Investigation).

Dyma ein hamcanion ar hyn o bryd:

(1) nodi swyddogaeth a mecanwaith gweithrediad metabolynnau colesterol a reoleiddir i fyny neu i lawr mewn cleifion sydd â chlefyd Parkinson drwy ddefnyddio Spectrometreg Màs a sawl techneg in vitro mewn llygod [gwaith ar y cyd â William J. Griffiths a Yuqin Wang o Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe, yn ogystal ag Ernest Arenas o Sefydliad Karolinska]. 

(2) defnyddio metabolynnau colesterol penodol a chyfansoddion cysylltiedig i wella protocolau ar gyfer gwahaniaethu in vitro dopaminergaidd rhwng llinellau bôn-gelloedd embryonig llygod a rhai dynol yn ogystal â sawl math arall o gelloedd.

(3) archwilio a all metabolynnau colesterol sydd newydd eu hadnabod a chyfansoddion cysylltiedig atal neu achub nodweddion ffenoteip clefyd Parkinson mewn modelau cnofilod o glefyd Parkinson in vivo [gwaith ar y cyd â Mariah Lelos ac Emma Lane o Brifysgol Caerdydd].

Prif Wobrau

Y wobr gyntaf yn yr ornest fathemategol 'Eydoxos' yn Athen, Gwlad Groeg.