Professor David Owens

Yr Athro David Owens

Cadair, Medicine

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 602208

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Rhugl

Dolenni Ymchwil

Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Yr Athro David R Owens yw'r Arweinydd Clinigol ar gyfer Retinopathi mewn Cysylltiad â Diabetes yn y Grŵp Ymchwil Diabetes, Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe. Mae'n darparu cymorth i'r cwrs MSc mewn Ymarfer Diabetes ac mae'n goruchwylio prosiectau PhD yn yr Uned a'r tu allan iddi. Mae'n arholwr allanol rheolaidd ar gyfer traethodau estynedig amrywiol, yn y DU ac yn rhyngwladol.

Mae'r Athro Owens yn gweithio'n agos  gyda'r Ffederasiwn Diabetes Rhyngwladol i greu deunydd addysgol ar glefyd y llygaid mewn cysylltiad â diabetes ac i lunio rhaglenni ar gyfer cynadleddau ar gymhlethdodau diabetes yn y dyfodol. Mae wedi ymwneud â chefnogi datblygiad gwasanaethau diabetes mewn nifer o wledydd datblygol ers llawer o flynyddoedd.

Meysydd Arbenigedd

  • • Diabetes mellitus
  • • Inswlin - ffarmacoleg a chymwysiadau clinigol
  • • Pathoffisioleg diabetes math 2
  • • Retinopathi mewn cysylltiad â diabetes, clefyd y traed
  • • Sgrinio am retinopathi a'i reoli
  • • Adolygiadau llenyddiaeth
  • • Methodolegau ymchwil feintiol
  • • Da

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Mae'r Athro Owens yn aelod cyfadran o'r rhaglen addysgol ar Ddiabetes Rising Stars, mewn cydweithrediad â’r Ganolfan Diabetes Ryngwladol, Minneapolis, UDA. Bob blwyddyn, cyn cyfarfodydd y Gymdeithas Ewropeaidd ar gyfer Astudio Diabetes, cynhelir cyfarfod deuddydd lle gwahoddir rhwng 50 a 60 o feddygon o bedwar ban byd i archwilio datblygiadau ym maes rheoli diabetes drwy ddarlithoedd a gweithdai. Mae'r rhaglen wedi bod ar waith ers 10 mlynedd. Sefydlwyd rhaglen debyg ar gyfer gwledydd Gogledd Affrica yn 2019.

Mae'r Athro Owens yn darlithio ym maes therapi inswlin a chlefyd diabetig y llygaid, ac mae wedi datblygu cwrs ôl-raddedig dwy flynedd mewn gofal traed i bobl â diabetes.

Ymchwil

Mae gan yr Athro Owens nifer o ddiddordebau ymchwil, gan gynnwys:

Monitro glwcos, amrywioldeb glwcos a chymhlethdodau diabetes, clefyd diabetig y llygaid, gan gynnwys retinopathi diabetig (epidemioleg, sgrinio, dadansoddi awtomataidd, deallusrwydd artiffisial, rhagfynegi cymhlethdodau eraill mewn cysylltiad â diabetes ar sail dadansoddiad o ddelweddau'r retina, e.e. clefyd cardiofasgwlaidd a strôc/dementia) a maciwlopathi diabetig (diagnosis a rheoli).

Mae'r Athro Owens wedi sefydlu rhaglenni sgrinio am retinopathi mewn cysylltiad â diabetes ym Mawrisiws a Thrinidad a Thobago ac mae'n ymwneud â gweithgarwch ym Mheriw ar hyn o bryd.

Mae'n cydweithio â chydweithwyr wrth ddefnyddio data sy'n deillio o ofal sylfaenol a gofal eilaidd, sef y banc data cysylltu gwybodaeth ddienw (SAIL) er mwyn ymchwilio i epidemioleg, rheolaeth a chanlyniadau clinigol pobl â diabetes.

Prif Wobrau

Ym 1999, dyfarnwyd Gwobr am Ragoriaeth Glinigol y BUPA Foundation (elusen ymchwil feddygol) i'r Athro Owens.

Yn 2001, urddwyd yr Athro Owens yn CBE am ei wasanaethau i'r GIG ac, yn enwedig, ym maes gofal diabetes.

Yn 2018, dyfarnwyd Gwobr Sefydliadol Coleg Brenhinol y Meddygon iddo am Ragoriaeth mewn Gofal Cleifion ar gyfer gweithgarwch clinigol neilltuol sy'n cyfrannu at ofal rhagorol i gleifion dramor. Gweler y ffotograff gyda dau gydweithiwr, Dr Rebecca Thomas a Dr Jane Lewis, a fu'n rhan o'r elfennau Llygaid Diabetig a Thraed Diabetig (yn y drefn honno) y rhaglen ryngwladol.

Cydweithrediadau

Canolfan Diabetes Ryngwladol, Minneapolis, UDA.

Sefydliad Ymchwil Atal Rhyngwladol (iPRI) Lyon, Ffrainc, a Phrifysgol Strathclyde Glasgow

Prifysgol Tsieineaidd Hong Kong

Prifysgol McMaster, Canada

Ffederasiwn Diabetes Rhyngwladol, Brwsel

Llundain: Ysbyty Llygaid Moorfields, Coleg y Brenin Llundain

Ysgol Feddygaeth Prifysgol Lerpwl

Ysgol Feddygaeth Prifysgol Caerlŷr