Atrium of ILS2
Llun Proffil Emenike Onyido

Dr Emenike Onyido

Swyddog Ymchwil a Datblygu Arloesedd, Biomedical Sciences

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 513871

Cyfeiriad ebost

Dolenni Ymchwil

Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Cafodd Emenike ei BSc. mewn Biocemeg o Brifysgol Temple Philadelphia UDA, MSc mewn Darganfod a Datblygu Cyffuriau o Brifysgol Sunderland a PhD. mewn Gastroenteroleg gan ganolbwyntio ar geneteg canser mewn canser colorefrol o Brifysgol Nottingham.

Mae wedi'i leoli o fewn Bioleg Atgenhedlu ac Oncoleg Gynaecolegol (RBGO) ac mae ei waith ymchwil presennol yn canolbwyntio ar adnabod a gwerthuso targedau newydd Cyfieuau Gwrth-Gyffur (ADC) canser yr ofari drwy ddefnyddio technegau nodweddu sy'n galluogi asesiad mwy cadarn o'r affinedd, treiddiad tiwmor, a phriodweddau mewnoli celloedd Cyfieuau Gwrth-Gyffur.

Yn ogystal, mae diddordebau ymchwil clinigol eraill yn canolbwyntio ar ganser gynaecolegol (ofaraidd, endometraidd) yn ogystal â chanser colorefrol.

Meysydd Arbenigedd

  • Bioleg Foleciwlaidd
  • Biocemeg
  • Darganfod Cyffuriau
  • Cyfieuau Gwrth-Gyffur
  • Trawsddygiad Signalau
  • Dadansoddiad Biacore™ (SPR)
  • Geneteg Canser
  • Cemeg Ffisegol

Uchafbwyntiau Gyrfa

Ymchwil

Ymhlith diddordebau ymchwil Emenike mae Darganfod Cyffuriau, Trawsddygiad Signalau, Bioleg microRNA, Geneteg Canser, Bioleg Foleciwlaidd, Geneteg. 

Cydweithrediadau

Prosiect Cluster for Epigenomic and Antibody Drug Conjugates Therapeutics (CEAT) 2019.