Mynedfa flaen Grove
Dr Emily Marchant

Dr Emily Marchant

Cynorthwy-ydd Ymchwil, Medicine

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 606650

Cyfeiriad ebost

Dolenni Ymchwil

Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Dr Emily Marchant yn ymchwilydd ym maes iechyd ac addysg plant.

Meysydd Arbenigedd

  • Ysgolion cynradd
  • Iechyd mewn ysgolion
  • Cwricwlwm
  • Cyrhaeddiad addysgol
  • Cysylltu data
  • Iechyd ac addysg
  • Ymyriadau mewn ysgolion

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Ar hyn o bryd mae Emily yn addysgu ar BSc Gwyddor Data Poblogaeth, MSc Iechyd y Cyhoedd ac MA Astudiaethau Plentyndod.

Ymchwil

Mae ymchwil Emily yn canolbwyntio ar blant oedran ysgol gynradd ac yn archwilio'r berthynas rhwng ffactorau epidemiolegol ac ymddygiadau ffordd o fyw gyda deilliannau addysgol gan ddefnyddio cysylltu data. Mae hi'n gwerthuso ymyriadau mewn ysgolion hefyd ac mae hi wedi cyhoeddi ymchwil gwerthuso ar ddysgu yn yr awyr agored a’r Filltir Ddyddiol. Yn ystod PhD Emily, datblygodd ac ehangodd rwydwaith ysgolion cynradd HAPPEN Cymru yn rhwydwaith cenedlaethol sy'n casglu ac yn rhannu gwybodaeth am ymddygiad iechyd ar lefel ysgol gydag ysgolion.