Mynedfa flaen Grove

Mr Arron Lacey

Darlithydd, Health Data Science

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 602023

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol

Dolenni Ymchwil

Open Plan Office - 307
Trydydd Llawr
Yr Adeilad Gwyddor Data
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Dr Arron Lacey yn Ddarlithydd mewn Gwyddor Data Iechyd a Phrosesu Iaith Naturiol yn Ysgol Feddygaeth Prifysgol Abertawe. Mae Dr Lacey wedi'i leoli ym Manc Data SAIL yn yr Ysgol Feddygaeth ers 2011 yn dilyn BSc mewn Ffiseg, MScs mewn Cyfrifiadureg a PhD mewn Astudiaethau Gofal Iechyd ym Mhrifysgol Abertawe.

Meysydd Arbenigedd

  • Gwyddor Data Poblogaeth
  • Dysgu Peirianyddol
  • Prosesu Iaith Naturiol
  • Rhaglennu
  • Ystadegau
  • Epidemioleg
  • Biowybodeg

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Dr Lacey yw'r arweinydd modiwl ar gyfer y modiwlau canlynol ar hyn o bryd:

PM-272 Cyflwyniad i Wyddor Data Iechyd (BSc Iechyd y Boblogaeth)
PM-365 Cyflwyniad i Ddysgu Peirianyddol mewn Gofal Iechyd (BSc Iechyd y Boblogaeth)
PM-402 Dysgu Peirianyddol mewn Gofal Iechyd (MSc Gwyddor Data Iechyd)

Ymchwil

Mae Dr Lacey yn arwain ymchwil Prosesu Iaith Naturiol yn SUMS sydd â'r nod o ddefnyddio amrywiaeth o dechnegau gan gynnwys dysgu peirianyddol, rhaglennu a phensaernïaeth meddalwedd i awtomeiddio'r broses o drosi testunau clinigol anstrwythuredig yn gronfeydd data strwythuredig.

Mae Dr Lacey wedi cyhoeddi'n helaeth gan ddefnyddio Banc Data SAIL ym meysydd clefyd cardiofasgwlaidd ac iechyd poblogaeth epilepsi. Mae gan Dr Lacey ddiddordeb hefyd mewn defnyddio biowybodeg a chasglu data fel mater o drefn tuag at ymchwil feddygaeth fanwl.

Cydweithrediadau

Mae Dr Lacey wedi cydweithio â Choleg Kings Llundain, Coleg Imperial Llundain ac ymchwil Prifysgol Rhydychen mewn Prosesu Iaith Naturiol.