ILS
Ann Hunter

Dr Ann Hunter

Swyddog Ymchwil, Medicine

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 295553

Cyfeiriad ebost

Welsh language proficiency

Siaradwr Cymraeg Sylfaenol

Dolenni Ymchwil

Office - 160
Llawr Gwaelod
Adeilad Grove
Campws Singleton
Ar gael ar gyfer Goruchwyliaeth Ôl-raddedig

Trosolwg

Mae Ann yn wyddonydd ymchwil dadansoddol profiadol, sydd â diddordeb arbennig yn natblygiad a chymhwysiad sbectromedreg màs a thechnegau cromatograffaeth i gydraniad uchel a nodweddiadu manwl-gywir sbectrwm eang o gyfansoddion cemegol a biocemegol.  

Mae Ann yn rhan o’r gwaith o hyfforddi staff a phartïon allanol yn y maes sbectromedreg màs, ac yn addysgu cyrsiau gradd ac ôl-radd yn yr Ysgol Feddygaeth, yn ogystal â chefnogi gweithgareddau Allgymorth amrywiol ar gyfer disgyblion o oedran ysgol gynradd i Safon Uwch (https://nmsf.swan.ac.uk/assets/documents/) a thu hwnt (https://nmsf.swan.ac.uk/news-and-events/). Ochr yn ochr â’i chydweithwyr yn NMSF a Waters Corp., cyfrannodd at y gwaith o ddatblygu adnodd addysgol ar gyfer israddedigion,

ACQUITY QDa Practical MS Education Package.

Eitem rhif 715005631 Waters Corp (2018).

Waters Corp, Owen RN, Hunter AP, Wyatt MF

Mae Ann yn aelod o’r British Mass Spectrometry Society a’r American Society for Mass Spectrometry.

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

Cemeg Organig: Cyflwyniad i Wyddorau Bywyd.

Dadansoddi Cemegol: Egluro Cyfansoddiad a Strwythur; Cyflwyniad i Wyddorau Bywyd. 

Sbectromedreg Màs – yr elfennau sylfaenol a hanfodol. 

Rheolaeth Broffesiynol ac arferion labordy.

Datblygiadau mewn Tocsicoleg: Dewis Eich Gwenwyn.

Datblygu a Rheoleiddio Cyffuriau.