Wai Yee Cheung

Dr Ivy Cheung

Ystadegydd Treialon Diabetes, Medicine

Rhif ffôn

+44 (0) 1792 606446

Cyfeiriad ebost

Trosolwg

Treialon Clinigol

Dadansoddi cronfeydd data mawr a gynhyrchwyd drwy ddata cyswllt a gesglir yn rheolaidd

Ymchwil Gwasanaethau Iechyd

Uchafbwyntiau Gyrfa

Diddordebau Addysgu

 

Dulliau Ymchwil Meintiol

Ystadegau Meddygol

 

Ymchwil

Triniaethau newydd ar gyfer Diabetes Math

Cymhlethdodau Diabetes

Atal a Rheoli Diabetes

Rheoli Clefyd Llid y Coluddyn

Mesur Canlyniadau a Adroddwyd gan Gleifion

Cydweithrediadau

1 Astudiaeth y DU ar draws nifer o gronfeydd data nad ydynt yn ymyriadol o effeithiolrwydd cymharol a diogelwch atalyddion SGLT2 wrth reoli diabetes math 2 yn y Deyrnas Unedig (EMPRISE-UK)

Dyma astudiaeth gydweithredol ledled y DU ar draws nifer o safleoedd a arweinir gan y real world evidence unit ym Mhrifysgol Caerlŷr gan ddefnyddio cronfa ddata Dolen Data Ymchwil Clinigol (CPRD) gyda thri o safleoedd cydweithredol ym Mhrifysgol Abertawe gan ddefnyddio SAIL, Prifysgol Birmingham gyda’r Rhwydwaith Gwella Iechyd (THIN) ac Imperial College Health, gan ddefnyddio cronfeydd data darganfod. Bydd dadansoddiadau o’r pedwar safle yn cael eu cyfuno mewn dadansoddiad meta a dyma’r cyntaf o’i fath yn y DU. Mae’r gwaith cydweithredol hwn yn rhan o astudiaeth ehangach ar draws sawl canolfan gyda safleoedd yn Ewrop a’r Unol Daleithiau i asesu diogelwch ac effeithiolrwydd therapïau y tu allan i dreialon rheoli ar hap.

2 ‘The EYE: the window of opportunity to detect complications in people with diabetes’

Dyma gydweithrediad rhwng The Chinese University of Hong Kong (CUHK) ac Uned Ymchwil Diabetes Cymru (DRUC). Mae’r gwaith yn cynnwys defnyddio delweddau  retinâu i fesur newidiadau ym micro-waedlestriad retinâu i ragamcanu trywydd cyflyrau fel clefyd cardiofasgwlar, strôc a dementia.